Skip to main content

Rekvizīti

VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””
Reģistrācijas Nr.40003273900
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008
A/S "SEB banka", Bankas kods: UNLALV2X
Konts LV13UNLA0010000360101