Pārlekt uz galveno saturu

2017. gada decembris

2017. gada decembris

Pamatojoties uz iepirkuma procedūru rezultātiem, 2017. gada 16. oktobrī ir noslēgti līgumi ar būvniecības darbu veicēju SIA “Torensberg” un būvuzraugu SIA “Prokrial“. Autoruzraudzību veic SIA ”Ozola&Bula, arhitektu birojs”. Iesniegti dokumenti Jūrmalas pilsētas būvvaldē  un saņemts ieraksts Apliecinājuma kartē par būvniecības nosacījumu izpildi. 2017. gada novembrī tika uzsākti vienkāršotās atjaunošanas darbi  ēkas 2. un 3. stāva telpās.  Darbu veikšanas laiks  ir 13 kalendārās nedēļas no ieraksta saņemšanas Apliecinājuma kartē un ir plānots, ka 2018. gada februārī pacientiem  jau tiks piedāvāti kvalitatīvi pakalpojumi mūsdienīgās rehabilitācijas centra 2. un 3. stāva telpās.Katru nedēļu notiek būvsapulce, kurās piedalās pasūtītāja un būvdarbu veicēja pārstāvji, autoruzraugs un būvuzraugs. sapulcēs tiek risināti aktuāli darba jautājumi.

Vienlaicīgi notiek arī 6. un 7. stāva telpu vienkāršotās atjaunošanas projektēšanas darbi. Iepirkuma procedūras rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “Baltex Group”, kuras speciālisti trīs mēnešu laikā izstrādās un iesniegs ar Jūrmalas būvvaldi saskaņotu Apliecinājuma karti ar visiem atbilstošiem būvniecības dokumentiem.

Projektā paredzētās darbības notiek saskaņā ar projektā paredzēto laika grafiku.