Aktuāla informācija

Print

Ir noslēdzies projekts Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/014 „Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari”” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un izmaksu efektivitāti”:

Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību valsts iedzīvotājiem, paaugstinot NRC Vaivari kā specializēta centra energoefektivitāti, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, nodrošinot efektīvāku energoresursus izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu centra pacientiem un personālam, tādējādi paaugstinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti. Projekta mērķis ir sasniegts atbilstoši projektā plānotajam

Projekta realizācijas rezultātā tika veikta trīs terapijas tipa profilu uzlabošana Terapijas tipa profilos:

  • Rehabilitācijas- pieaugušo 09.kods;
  • Rehabilitācijas – bērnu 10.kods;
  • Pediatrijas somat. 59.kods.

veicot rekonstrukcijas un renovācijas būvdarbus, kā arī iegādājoties medicīniskās tehnoloģijas.

Ir uzlabota NRC infrastruktūra, veikta rekonstrukcija sekojošos apjomos; ārējās rekonstrukcijas ietvaros ir nosiltināti 3262m2 fasādes, veikta dekoratīvā apmetuma izveide 2043m2; jumta siltināšana 936m2, jumta seguma ieklāšana, nomainot hidroizolāciju 2895 m2 apjomā.

Iekšējā rekonstrukcija veikta 3659 m2 platībā, veicot vispārceltnieciskos darbus, kā arī iegādājoties 107 medicīnas tehnoloģijas un 41 medicīniskās tehnoloģijas rehabilitācijai; rekonstruēta un aprīkota uzņemšanas nodaļa 250 m2, izveidojot uz klienta vajadzību apmierināšanu orientētu pacientu uzņemšanas infrastruktūru.

Gan ēkas ārējās rekonstrukcijas, gan arī iekšējās rekonstrukcijas un renovācijas rezultātā tika uzlabota vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem. Projekta laikā tika veikta uzņemšanas nodaļas rekonstrukcija, nodrošinot klienta interesēm atbilstošu reģistrācijas plūsmu, izveidojot tam nepieciešamo infrastruktūru. Vienlaicīgi tika veikta ēkas ārējā renovācija, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, kā arī renovējot un daļēji siltinot ēkas fasādi. Līdz ar to projekta mērķis tika sasniegts pilnā apjomā, atbilstoši plānotajiem rezultātiem.

Pēc projekta realizācijas uzstādīta informatīvā plāksne par ieguldījumiem.

Projekta realizācijas laikā ir 2 reizes izsūtītas preses relīzes medijiem, kā arī notikuši publicitātes pasākumi, informējot ministriju, valsts iestāžu pārstāvjus un medijus par projekta gaitu un rezultātiem.

Informācija atjaunota 2013.gada 15. Oktobrī.