Būvdarbu veikšana (no EUR 170000)

Print

Informācija par iepirkumu

 Nr.p.k.

Iepirkuma identifikācijas numurs (ID)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija

 1.