Izglītības un zinātnes nodaļa

Print

Izglītības un zinātnes nodaļa (turpmāk – IZN) ir NRC „Vaivari” struktūrvienība, kuras mērķis ir būt par starptautiski atpazīstamu izglītības un pētniecības centru rehabilitācijas jomā.

IZN organizē, vada, pārrauga un koordinē tālākizglītību un profesionālo pilnveidi NRC „Vaivari” darbiniekiem, kā arī administrē un koordinē pētnieciskā darba izpildi.

IZN kompetencē ir to rezidentu apmācības nodrošināšana un finanšu plūsmas vadīšana, kuri uz visu rezidentūras laiku atrodas darba tiesiskās attiecībās ar NRC „Vaivari” vai noteiktus apmācību ciklus iziet NRC „Vaivari” struktūrvienībās, ārstu, aprūpes personāla un ārstniecības atbalsta personāla profesionālās pilnveides organizēšana un pārraudzība, kā arī atbalstīt medicīnas koledžu un augstskolu studentu apmācību NRC „Vaivari” struktūrvienībās.

IZN kompetencē ir veicināt zinātniskās bāzes izveidi pētniecības veikšanai akadēmiskās un klīniskās medicīnas pētījumu izstrādei un pētnieciskās darbības atbalstīšanai rehabilitācijas jomā, ievērojot prioritāros virzienus. Zinātniskā bāze tiek veidota atbilstoši starptautiskām vadlīnijām un normatīviem.

 

Pasākumu arhīvs:

 

Klīniskā konference 27.11.2015

19. Novembris 2015

Konference «Pielāgotās fiziskās aktivitātes»

5. Jūnijs 2015

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»» 23. dzimšanas dienas Klīniskā konference

22. Maijs 2015