Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Print

Kapitālsabiedrība neveic ziedojumus un dāvinājumus