Kontakti

Print
 

VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””
Jūrmala, Asaru prospektā 61, LV-2008
Tālrunis: 67766124,67766122 un 67766025, Fakss: 67766314
E-pasts:info@nrc.lv

VSIA NRC "Vaivari"" telekomunikācijas sakarus nodrošina LMT operators. Zvanot uz NRC "Vaivari"" no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora. 

Klientu un pacientu reģistrātors: 67766122
Ambulatoro un stacionāro pacientu reģistrācija: 67147291
Dispečers: 67766151

Iespēja pieteikties ambulatorajiem pakalpojumiem e-pastā: pieraksts@nrc.lv (jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, tālr.nr., pie kāda speciālista vēlaties pierakstīties). Pēc e-pieraksta nosūtīšanas gaidiet zvanu vai e-pastu no centra darbiniekiem. Jums tiks piedāvāts konkrēts pieraksta laiks. E-pieraksts bez sekojošas telefoniskas vai elektroniskas vienošanās par pieraksta laiku nav derīgs.

Iespēja uzzināt par aptuveno plānoto ierašanās laiku rehabilitācijai stacionārā e-pastā: rinda@nrc.lv (jānorāda vārds, uzvārds personas kods).

FILIĀLES

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs
Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1002
Tālrunis: 67552350

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Kuldīgā
Jelgavas ielā 60, Kuldīgā,
Tālrunis: 63320727

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Rēzeknē
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81, LV-4601
Tālr. 64622273

Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs
Vēsmas 13, Jūrmalā, LV-2011
Tālrunis 67730160

 
V.Uzvārds Amats  Tālr.Nr. e-pasts
VADĪBA
A.Nulle Valdes priekšsēdētāja
Ārstniecības departamenta vadītāja
66951122 anda.nulle@nrc.lv
M.Oliņš Valdes loceklis 66951122 martins.olins@nrc.lv
U.Klīve Valdes sekretāre 66951122 una.klive@nrc.lv
ĀRSTNIECĪBAS DEPARTAMENTS
A.Nulle Valdes priekšsēdētāja,  Ārstniecības departamenta vadītāja 66951122 anda.nulle@nrc.lv
I.Aršauska Galvenā med. māsa 67147272 ilva.arsauska@nrc.lv
STACIONĀRAIS DIENESTS
B.Buša Stacionārā dienesta virsārste 67766151 baiba.busa@nrc.lv
1.NODAĻA (Pediatrijas nodaļa) 2.st.
R.Ozoliņa Vadītāja 67147284 ruta.ozoliņa@nrc.lv
L.Melkova Māsu postenis   larisa.melkova@nrc.lvv
2.NODAĻA (Ortopēdijas reh. pr.) 2.st.
S.Ļeseva Vadītāja p.i. 67147295 svetlana.leseva@nrc.lv
L.Pucēna Ārste   ligita.pucena@nrc.lv
O.Audrupe Vec. medicīnas māsa 67147287 olga.audrupe@nrc.lv
A.Priede Rehabilitācijas nodaļas koordinatore 67147287 aleksandra.priede@nrc.lv
3.NODAĻA (Spinālo pacientu reh. pr. un Pieaugušo internās reh.pr) 3.st.
D.Namniece Vadītāja   dina.namniece@nrc.lv
K.Jefimova Ārste   kira.jefimova@nrc.lv
G.Ņehoroškova Vec.medicīnas māsa 67147294 guna.nehoroskova@nrc.lv
I.Freiberga Rehabilitācijas nodaļas koordinatore 67147294 inta.freiberga@nrc.lv
4.NODAĻA (Neirorehab.pr.)  4.st.
I.Tanenberga Vadītāja   inga.tanenberga@nrc.lv
L.Meldere Vec. medicīnas māsa 67147277 liene.meldere@nrc.lv
I.Rozenfelde Rehabilitācijas nodaļas koordinatore 67147269 iveta.rozenfelde@nrc.lv
5.NODAĻA (Bērnu internās reh. pr.) 5.st.
I.Spruģevica Vadītāja   iveta.sprugevica@nrc.lv
Ņ.Pučuka Ārste   nina.pucuka@nrc.lv
I.Kokle-Narbuta Vec. medicīnas māsa 29133973 iveta.kokle-narbuta@nrc.lv
S.Dārdedze Rehabilitācijas nodaļas vecākā koordinatore 67147290 santa.dardedze@nrc.lv
6.NODAĻA (Vispārējās reh.pr.) (6.st.)
Z.Kalnbērza-Ribule Vadītāja   zaiga.kalnberza-ribule@nrc.lv
N.Vidnere
L.Biezā
Ārsti    
I.Kokle-Narbuta Vec.medicīnas māsa 29133973 iveta.kokle-narbuta@nrc.lv
S.Dārdedze Rehabilitācijas nodaļas vecākā koordinatore 67147290 santa.dardedze@nrc.lv
UZŅEMŠANAS UN INTENSĪVĀS TERAPIJAS NODAĻA (1.st.)
A.Ančupāns Vadītājs   agris.ancupans@nrc.lv
I.Indriksone Vec.medicīnas māsa 67766026 ilga.indriksone@nrc.lv
  Intensīvā terapija 67147292  
APTIEKA  (1.st.)
M.Čerkasova Vadītāja 67147281 marina.cherkasova@nrc.lv
Funkcionālo speciālistu vadības un attīstības nodaļa
Z.Nesterova Funkcionālo speciālistu vadītāja 67147271 zoja.nesterova@nrc.lv
  Ergoterapeiti   ergoterapija@nrc.lv
AMBULATORAIS DIENESTS
I.Švarca Ambulatorā dienesta virsārste 66953806 inese.svarca@nrc.lv
I.Indriksone Vec. medicīnas māsa 67766026 ilga.indriksone@nrc.lv
  Reģistratūra 67147291 registratura@nrc.lv
  Izziņas 67766025  
I.Ābele Medicīnas māsa 26112476 iveta.abele@nrc.lv
HIDROTERAPIJAS KOMPLEKSS
I.Garuta Vadītāja 67147299 inga.garuta@nrc.lv
Klientu un pacientu reģistrators Baseins, vannu nod., zemūdens masāža, fizikālā terapija 67147298 baseins@nrc.lv
REITTERAPIJAS NODAĻA (Jūrmala, Skautu iela 2)
  Reitterapija 29415916  
VAIVARU AMBULATORĀ REHABILITĀCIJAS KLĪNIKA (Rīga, Vienības gatve 49A)
E.Legzdiņa Vadītāja   evita.legzdina@nrc.lv
L.Rudzīte-Neimane Koordinatore 67704030 ark.vaivari@nrc.lv
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES NODAĻA
S.Bute Administratore 66951129 sandra.bute@nrc.lv
VAIVARU TEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU CENTRS (Rīga, Ventspils 53)
L.Nelsone Vadītāja 67185450 ligita.nelsone@tpc.nrc.lv
Z.Pavāre Vadītāja vietniece   zane.pavare@nrc.lv
A.Vētra Vecākais ārsts konsultants   aivars.vetra@tpc.nrc.lv
A.Freiberga Klientu apkalpošanas
speciāliste
67552350
67860775
vtpc@nrc.lv
 
S.Priedīte Juriste 67552350 sabine.priedite@tpc.nrc.lv
       
M.Zilgalve Kvalitātes vadības sistēmas speciāliste 67552350 mara.zilgalve@tpc.nrc.lv
M.Klimantoviča Galvenā ergoterapeite 67860765 marina.klimantovica@ tpc.nrc.lv
  Kuldīgas nodaļa 63320727  
G.Lipska Rēzeknes nodaļa 64622273 gunta.lipska@ tpc.nrc.lv
Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs (Jūrmala, Vēsmas 13)
Ē.Švēde Vadītājs 67730160 eriks.svede@nrc.lv
I.Krīgere Vadītāja vietniece 67730160 inita.krigere@nrc.lv
ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS
A.Eglītis Administratīvā departamenta vadītājs 66939100 agris.eglitis@nrc.lv
L.Petrovska Vadītāja vietniece 67147288 lauma.petrovska@nrc.lv
DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS NODAĻA
I.Markoviča Juriste 67766142 ilze.markovica@nrc.lv
A.Kočane Juriste 66953808 aija.kocane@nrc.lv
V.Pastare Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste   vita.pastare@nrc.lv
A.Pavlins Projektu vadītājs 66951149 arnolds.pavlins@nrc.lv
S.Balode Projektu vadītāja 66953807 sandra.balode@nrc.lv
A.Talenta Vecākā lietvede 66951122 info@nrc.lv
PERSONĀLA NODAĻA
L.Petrovska Vadītāja 67147288 lauma.petrovska@nrc.lv
L.Briede Vecākā personāla spec. 67147276 liene.briede@nrc.lv
       
TEHNISKĀ NODAĻA
D.Romanovičs Vadītājs 67147282 deniss.romanovics@nrc.lv
SAIMNIECISKĀ NODAĻA
I.Putniņš Vadītājs 67766128 imants.putnins@nrc.lv
FINANŠU DEPARTAMENTS 
I.Meija Finanšu departamenta vadītāja 67147274 inga.meija@nrc.lv
S.Tuliša Vadītāja vietniece 67147297 sandra.tulisa@nrc.lv
ĀRSTNIECĪBAS PAKALPOJUMU STATISTIKAS NODAĻA (1.st.)
S.Bernāne Vadītāja 67147275 sanita.bernane@nrc.lv
M.Gulbe Medicīnas statistiķe   maija.gulbe@nrc.lv
 
KLIENTU APKALPOŠANAS DEPARTAMENTS
U.Eistreiķe Vadītāja 67766126 ulrika.eistreike@nrc.lv
D.Kleinhofa Vadītāja vietniece   dace.kleinhofa@nrc.lv
L.Dreimane Klientu un pacientu reģistratore 67766122 administratore@nrc.lv
Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļu atrašanās vietas un darba laiks
Rīgā, Ventspils ielā 53, LV-1002
tālrunis: 67552350
fakss: 67860775
e-pasts: vtpc@nrc.lv
Pirmdiena: 8.30 - 17.00
Otrdiena: 8.30 - 18.00
Trešdiena: 13.00 - 17.00
Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
Piektdiena: 8.30 - 16.00
Kuldīgā, Jelgavas ielā 60, LV-3301
tālrunis: 63320727
26479363
Pirmdiena: 8.30 - 17.00
Otrdiena: izbraukumu diena
Trešdiena: 8.30 - 17.00
Ceturtdiena: izbraukumu diena
Piektdiena: 8.30 - 16.00
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81 LV-4601
tālrunis: 64622273
26577364
Pirmdiena: 8.30 - 17.00
Otrdiena: izbraukumu diena
Trešdiena: 8.30 - 17.00
Ceturtdiena: izbraukumu diena
Piektdiena: 8.30 - 16.00