Par VTPC

Print

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) ir VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (NRC “Vaivari”) struktūrvienība, kura no 2009.gada 1.septembra nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu.

Saskaņā ar 2009.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 2.pielikuma tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, VTPC izsniedz personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus kā arī organizē tehniskā palīglīdzekļa individuālu izgatavošanu un/vai izsniegšanu pie pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts pakalpojuma līgums.


Klientu apkalpošanas rokasgrāmata