Facebook Facebook Facebook Facebook

Rokas terapijas ierīce ArmeoSpring

8. Jūnijs 2017

ArmeoSpring un ManovoSpring ir rokas terapijas ierīce, kura paredzēta pacientiem ar ierobežotām augšējo ekstremitāšu funkcijām, ko ir izraisījušas centrālās nervu sistēmas vai perifērās, spinālās, muskulārās vai kaulu sistēmas saslimšanas.

ArmeoSpring strādā uz atsvara principa, kura tiek pielāgota katra pacienta vajadzībām. Ierīce veicina augšējo ekstremitāšu kustību apjoma un spēka palielināšanu, tajā pašā laikā tiek trenēta kustību koordinācija un izziņas – uztveres funkcijas.

Savienojamība ar datoru dot iespēju veikt precīzāku novērtēšanu un rezultātu fiksāciju aktivitāšu laikā, kas veicina lielāku motivāciju augšējo ekstremitāšu funkciju uzlabošanā.