Facebook Facebook Facebook Facebook
RSU studentu vieslekcija VTPC

RSU studentu vieslekcija VTPC

6. Novembris 2015

2015. gada 12.oktobrī Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centru apmeklēja RSU Labklājības un sociālā darba katedras studiju programmas vadītāja Dagnija Staķe ar šīs studiju programmas studentiem un iepazinās ar Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra darbību, kā arī sagatavotajā lekcijā uzzināja kārtību kādā par valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirti tehniskie palīglīdzekļi un kā to izmantošana palīdz uzlabot indivīda dzīves kvalitāti.