Sarunu procedūras

Print

 

Informācija par sarunu procedūru

 

Nr.p.k.

Sarunu procedūras identifikācijas numurs (ID)

Sarunu procedūras priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Sarunu procedūras dokumentu elektroniskās versijas

1. VSIA NRC Vaivari 2016/27 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” ēkas Asaru prospektā 61, Jūrmalā Dienvidu spārna 2. un 3. stāva vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība

13/07/2016 plkst. 10.00

Asaru prospekts 61, Jūrmala

Dienvidu spārns 2. un 3. stāvs

3. stāva plāns

2. stāva plāns

2.

VSIA NRC Vaivari 2016/41 ERAF

PĀRTRAUKTA 05/10/2016

Pakalpojuma līgums par būvniecības projekta izstrādi telpu pārbūvei un autoruzraudzību

18/10/2016 plkst. 10.00

Asaru prospekts 61, Jūrmala

Nolikums

Telpu plāns

 

21.03.2016. VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” nolēma uzsākt sarunu procedūru Nr. VSIA NRC “Vaivari”2016/12  “EKG un Spo2 telemetrijas sistēmas piegāde”. Sarunu procedūras izvēles pamatojums- akūts pacients, kuram nepieciešama agrīna neirorehabilitācija, lai atjaunotu darba spējas.

21.08.2015. VSIA NRC „Vaivari” uzsākusi sarunu procedūru Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2015/25 ar SIA „Liktenis” par bruģa seguma izbūvi. Sarunu procedūras izvēles pamatojumu- bruģa izbūves procesā jaunatklāti apstākļi, kā rezultātā nepieciešami papildus bruģa seguma izbūves darbi.