Sludinājumi un vakances

Print

Audiologopēds / logopēds:

Galvenie pienākumi:

 1. Stacionāro pacientu konsultācijas, izmeklēšanu un terapiju atbilstoši profesionāliem standartiem un izmantojot apstiprinātas medicīniskas tehnoloģijas.
 2. Diagnosticēt runas, valodas, balss, rīšanas u.c. funkcionālos traucējumus, kā arī personas sazināšanās spējas.
 3. Izvēlēties atbilstošās rehabilitācijas metodes, ņemot vērā traucējumu veidu, smaguma pakāpi, dzimto valodu un personas individuālās īpašības.
 4. Noteikt korekcijas mērķi, sastādīt korekcijas programmu, izvēlēties un pielietot atbilstošas korekcijas metodes un paņēmienus, kā arī prast novērtēt korekcijas procesa gaitu un rezultātus.

Prasības kandidātam:

 1. Bakalaura vai maģistra grāds veselības aprūpē.
 2. Audiologopēda sertifikāts. (Vēlams sertificēts audiologopēds, bet iespējams arī logopēds bez sertifikāta)
 3.  Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā (logopēds bez reģistra).
 4. Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 5. Vismaz vienas svešvalodas prasme lietotāja līmenī.
 6. Pamata prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā un dokumentu sagatavošanā.
 7. Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 8. Prasme strādāt komandā un organizēt pienākumu izpildi.
 9. Jāpārzin profesionālajai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.
 10. Jāpārvalda specialitātei atbilstošās teorētiskās zināšanas.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules ar norādi: „Pieteikums vakancei” uz e-pastu: personals@nrc.lv

 

SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties  fizioterapeitu darbam Vaivaru ambulatorajā rehabilitācijas klīnikā, Ventspils iela 53, Rīga.

Galvenie pienākumi:      

 1. Veikt  pacientu funkcionālu izmeklēšanu un ārstēšanu atbilstoši fizioterapeita kvalifikācijai.
 2. Piedalīties pacientu individuālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā.
 3. Informēt, konsultēt  un apmācīt  pacientus un viņu tuviniekus veikt slimību profilaksi.
 4. Novērtēt un analizēt rehabilitācijas rezultātus.

Prasības kandidātam:

 1. Augstākā profesionālā izglītība, Ārstniecības personas reģistrācijas apliecība, vēlams sertifikāts specialitātē.
 2. Pieredze darbā ar bērniem t.sk. zīdaiņiem.
 3. Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 4. Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 5. Prasme strādāt komandā un organizēt pienākumu izpildi.
 6. Jāpārzina profesionālai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.

Kandidātus sūtīt savus pieteikumus un CV evita.Legzdina@nrc.lv  

 

SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties fizioterapeitu darbam ar bērniem

Galvenie pienākumi:

Fizioterapeits darbam ar bērniem          

 1. Veikt NRC „Vaivari” pacientu funkcionālu izmeklēšanu un ārstēšanu atbilstoši fizioterapeita kvalifikācijai.
 2. Piedalīties pacientu individuālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā.
 3. Informēt, konsultēt  un apmācīt NRC „Vaivari” pacientus un viņu tuviniekus veikt slimību profilaksi.
 4. Novērtēt un analizēt rehabilitācijas rezultātus.

Prasības kandidātam:

 • Augstākā profesionālā izglītība, Ārstniecības personas reģistrācijas apliecība, vēlams sertifikāts specialitātē.
 • Pieredze darbā ar bērniem t.sk. zīdaiņiem.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā un organizēt pienākumu izpildi.
 • Jāpārzina profesionālai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.

Alga no 670 eiro līdz 820 eiro

 

NRC "Vaivari" Hidroterapijas komplekss aicina savai komandai pievienoties medicīnas māsu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi

 • Ievērot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas darba principus.
 • Nodrošināt un veicināt augstas kvalitātes pacientu aprūpi, atbilstoši noteiktajam pacientu aprūpes līmenim.
 • Veikt pacientiem programmas ārstējošā ārsta un fizioterapeita norādītās fizikālās terapijas procedūras, atbilstoši nosūtījumam.
 • Pārzināt ūdens procedūru veikšanas tehnoloģijas.

Prasības pretendentam

 • Vidējā profesionālā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs, vēlams sertifikāts.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā un organizēt pienākumu izpildi.

Darba vieta: Jūrmala, Asaru prospekts 61

Atalgojums 520.- līdz 580,- euro

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules ar norādi: „Pieteikums vakancei” uz e-pastu: personals@nrc.lv. Kontaktpersona – Inga Garuta, tālrunis 26456367

 

NRC "Vaivari" aicina savai komandai pievienoties medicīnas māsu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi

 • Ievērot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas darba principus.
 • Nodrošināt un veicināt augstas kvalitātes pacientu aprūpi, atbilstoši noteiktajam pacientu aprūpes līmenim.
 • Nodrošināt rehabilitācijas, diagnostisko un ārstniecisko manipulāciju veikšanu pacientiem.
 • Nodrošināt profilaktisko pasākumu veikšanu.
 • Nodrošināt pacientiem drošu un precīzu medikamentu saņemšanu.
 • Piedalīties medicīnas koledžu audzēkņu apmācībā prakses laikā.

Prasības pretendentam

 • Vidējā profesionālā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs, vēlams sertifikāts.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Pamata prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā un dokumentu sagatavošanā.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā un organizēt pienākumu izpildi.

Darba vieta: Jūrmala, Asaru prospekts 61

Atalgojums 464.- līdz 551,- euro

Pretendentus lūdzam sūtīt CV uz e-pastu: personals@nrc.lv. Kontaktpersona – Lauma Petrovska tālrunis 67147288

 

SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties komandas māsu

Galvenie pienākumi:

 • Veikt pacienta funkcionēšanas novērtēšanu un uzraudzību
 • Noteikt pacientu aprūpes līmeni
 • Organizēt pacientu aprūpi un medicīnisko manipulāciju izpildi
 • Nodrošināt pacientiem drošu un precīzu medikamentu saņemšanu
 • Sadarbība multidisciplinārā komandas darbā
 • Apmācīt darba procesam jaunās medicīnas māsas un māsu palīgus.
 • Savlaicīga un kvalitatīvi aizpildīt medicīnisko dokumentāciju.

Prasības kandidātam:

 • Ārstniecības personas reģistrācijas apliecība.
 • Vēlams sertifikāts.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Prasme pielietot darbā teorētiskās zināšanas, profesionālās darbības metodes un paņēmienus.
 • Prasme strādāt komandā, labas komunikācijas prasmes.
 • Spēja patstāvīgi organizēt darbu.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules ar norādi: „Pieteikums vakancei” uz e-pastu: personals@nrc.lv. Kontaktpersona – Ilva Aršauska, tālrunis 67147272

 

NRC "Vaivari" aicina savai komandai pievienoties māsu palīgu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi

 • Nodrošināt un veicināt augstas kvalitātes pacientu aprūpi nodrošinot pacienta pamatvajadzības, higiēnas procedūras atbilstoši noteiktajam pacientu aprūpes līmenim, profesionālajām zināšanām, prasmēm un ētikas normām.
 • Asistēt medicīnas māsai pacienta novērtēšanā, aprūpes problēmu noteikšanā un pacientiem drošas vides uzturēšanā.
 • Veikt medicīnas māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no stacionāra.
 • Savlaicīgi un kvalitatīvi aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar pastāvošiem normatīviem aktiem un iekšējiem rīkojumiem.
 • Kvalitatīvi, droši un pareizi lietot nodaļas inventāru, medicīnas aparatūru un tās bojājumu gadījumā nekavējoties ziņot vecākajai medicīnas māsai.

Prasības pretendentam

 • Vēlama māsu palīga izglītība un Ārstniecības personu reģistrs.
 • Prasme strādāt komandā.

Darba vieta: Jūrmala, Asaru prospekts 61

Atalgojums 439.- līdz 459,- euro

Pretendentus lūdzam sūtīt CV uz e-pastu: personals@nrc.lv. Kontaktpersona – Lauma Petrovska tālrunis 67147288
 

 

SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties santehniķi uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt NRC „Vaivari” sanitārtehniskās sistēmas ekspluatāciju un remontu;
 • Veikt plānotos ūdensvada un kanalizācijas remontdarbus;
 • Veikt apkures cauruļvadu apkopi.

Prasības kandidātam:

 • Profesionālā vidējā izglītība;

Pretendentus lūdzam sūtīt pieteikumu ar norādi: „Pieteikums vakancei” uz e-pastu: personals@nrc.lv. Kontaktpersona – Imants Putniņš, tālrunis 67766128

 

NRC "Vaivari" aicina savai komandai pievienoties Ambulatorā dienesta ārsta kabineta medicīnas māsu uz nenoteiktu laiku

 • Ārstniecības personas reģistrācijas apliecība
 • vēlams sertifikāts speciālitātē (ambulatorās aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa)
 • labas datorprasmes
 • labas komunikācijas prasmes
 • pacienta aprūpes un medicīnisko manipulāciju prasmes
 • pacienta medicīniskā stāvokļa izvērtēšanas prasme
 • atbildības sajūta par veicamā darba izpildi
 • spēja organizēt pacienta aprūpi un medicīnisko manipulāciju izpildi
 • sadarbības prasme multidisciplinārā komandas darbā.

Darba vieta: Jūrmala, Asaru prospekts 61

Atalgojums 464.- līdz 531,- euro

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules uz e-pastu: ilga.indriksone@nrc.lv. Kontaktpersona – Ilga Indriksone, tālrunis 29180996

 

Saskaņā ar 2013.gada 29.oktobra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātiem un nomāt paredzētiem nekustamajiem īpašumiem” Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” izsludina  ārstniecības struktūrvienības (ambulatorās klīnikas) izvietošanai nepieciešamo nomas telpu sludinājumu.

Objekts: Ārstniecības iestādes struktūrvienība 

Platība: 300-350 m2

Atrašanās vieta: Pārdaugava (Zasulauks, Āgenskalns, Dzirciems, Pleskodāle, Torņakalns) ar labu publiskā un individuālā transporta piekļūšanu

Papildus prasības: telpas labā stāvoklī ar minimālām pielāgošanas vajadzībām; garantētas autostāvvietas vismaz 4 automašīnām, tai skaitā 1 invalīdu; telpas ir pieejamas personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem; uz fasādes ir iespējams izvietot uzņēmuma logo; telpās ir (vai ir iespējams izbūvēt) dušas 3 + 3 personām, pēc vajadzības atsevišķās telpās ir jābūt iespējai izbūvēt izlietnes.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017.gada 18.maijam, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00, 701.kabinetā, Asaru prospektā 61, Jūrmalā, LV 2008 vai pa pastu, piedāvājumi noformējami saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātiem un nomāt paredzētiem nekustamajiem īpašumiem” 11.punktā noteiktajām prasībām.