Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumu veikšana NRC "Vaivari"

Izglītības un zinātnes nodaļas kompetencē ir veicināt zinātniskās bāzes izveidi pētniecības veikšanai akadēmiskās un klīniskās medicīnas pētījumu izstrādei un pētnieciskās darbības atbalstīšanai rehabilitācijas jomā, ievērojot prioritāros virzienus. Zinātniskā bāze tiek veidota atbilstoši starptautiskām vadlīnijām un normatīviem.

Par jebkuru pētījumu, kuru tiek plānots veikt NRC "Vaivari", pētniekam Izglītības un zinātnes nodaļā (200A kabinets) jāiesniedz aizpildīta ATĻAUJA ZINĀTNISKĀ DARBA VEIKŠANAI (divos eksemplāros) un APLIECINĀJUMS (divos eksemlāros), pielikumā pievienojot novērtēšanas instrumentu aprakstus un paraugus, kā arī citus saistītos dokumentus.

Iesniegtie pētījumu pieteikumi katra mēneša pēdējā trešdienā tiek izskatīti  NRC Vaivari Medicīnas ētikas komitejas sēdē.  Pieteikumi jāiesniedz vismaz divas nedēļas pirms Medicīnas ētikas komitejas sēdes. Par Medicīnas ētikas komitejas sēdes lēmumu pētījuma veicējam tiek paziņots personīgi piecu darba dienu laikā pēc sēdes.