Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide - 2017. gada 29. marts

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.1.2/16/I/001
 
Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 9.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākums “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei”
 
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 

9.3.1.2. pasākums tiek īstenots tiešā sinerģijā ar 9.1.4.2. pasākumu "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" (turpmāk – 9.1.4.2. pasākums). 9.1.4.2. pasākumā plānotā atbalstāmā darbība "funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveides sākotnējās situācijas izpēte" ir priekšnosacījums funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda funkcionalitātes un vides prasību identificēšanai un 9.1.3.2. pasākuma ieguldījumu secīgai un atbilstošai plānošanai.

Pēc situācijas izpētes rezultātiem varēs secināt, cik daudz un kāda veida aprīkojumu un asistīvās tehnoloģijas (tehniskos palīglīdzekļus) nepieciešams iegādāties funkcionēšanas laboratorijas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei. Sākotnējās situācijas izpētes rezultāti ļaus paredzēt, kādas telpas un kādā telpu apjomā nepieciešamas aprīkojuma un iekārtu novietošanai, uzstādīšanai un darba vietu iekārtošanai un attiecīgi par prognozēto telpu apjomu VSIA "NRC "Vaivari"" varēs noslēgt telpu nomas līgumu ar VSIA "Šampētera nams".