Pārlekt uz galveno saturu

Struktūrvienību kontakti

NRC "Vaivari" struktūrvienību kontakti

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs
Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1002
  67552350
  vtpc@nrc.lv

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Kuldīgā
Jelgavas ielā 60, Kuldīgā,
  63320727
  vtpc@nrc.lv

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Rēzeknē
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81, LV-4601
  64622273
  vtpc@nrc.lv

Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs
Vēsmas 13, Jūrmalā, LV-2011
  67730160
  eriks.svede@nrc.lv

Valdes priekšsēdētāja
Anda Nulle
  66951122
  anda.nulle@nrc.lv

Valdes loceklis
Mārtiņš Oliņš
  66951122
  martins.olins@nrc.lv

Valdes sekretāre
Una Korsaka
  66951122
  una.korsaka@nrc.lv

Ārstniecības departamenta vadītāja
Inese Švarca
  66953806
  inese.svarca@nrc.lv

Galvenā med. māsa
Ilva Aršauska
  67147272
  ilva.arsauska@nrc.lv

Stacionārā dienesta virsārste
Baiba Buša
  67766151
  baiba.busa@nrc.lv

Vadītāja
Jūlija Čerešņeva
  67147295
  julija.ceresneva@nrc.lv

Ārste
Ligita Pucēna
  ligita.pucena@nrc.lv

Virsmāsa
Olga Audrupe
  67147287
  olga.audrupe@nrc.lv

Rehabilitācijas nodaļas koordinatore
Iveta Rozenfelde
  67147269
  iveta.rozenfelde@nrc.lv

Vadītāja
Dina Namniece
  dina.namniece@nrc.lv

Ārste
Kira Jefimova
  kira.jefimova@nrc.lv

Virsmāsa
Guna Ņehoroškova
  67147294
  guna.nehoroskova@nrc.lv

Rehabilitācijas nodaļas koordinatore
Inta Freiberga
  67147294
  inta.freiberga@nrc.lv

Vadītāja
Inga Tanenberga
  66954385
  inga.tanenberga@nrc.lv

Virsmāsa
Liene Meldere
  67147277
  liene.meldere@nrc.lv

Ārste
Nora Vidnere

Ārste
Liena Biezā

Rehabilitācijas nodaļas koordinatore
Iveta Rozenfelde
  67147269
  iveta.rozenfelde@nrc.lv

Vadītāja
Iveta Spruģevica
  iveta.sprugevica@nrc.lv

Ārste
Ņina Pučuka
  nina.pucuka@nrc.lv

Vadošā virsmāsa izglītības jomā
Iveta Kokle-Narbuta
  29133973
  iveta.kokle-narbuta@nrc.lv

Rehabilitācijas nodaļas vecākā koordinatore
Santa Dārdedze-Upīte
  67147290
  santa.dardedze@nrc.lv

Vadītāja
Zaiga Kalnbērza-Ribule
  zaiga.kalnberza-ribule@nrc.lv

Vadošā virsmāsa izglītības jomā
Iveta Kokle-Narbuta
  29133973
  iveta.kokle-narbuta@nrc.lv

Ārsts
Nikolajs Avercevs

Rehabilitācijas nodaļas vecākā koordinatore
Santa Dārdedze-Upīte
  67147290
  santa.dardedze@nrc.lv

Vadītājs
Agris Ančupāns
  agris.ancupans@nrc.lv

Virsmāsa
Ilga Indriksone
  67766026
  ilga.indriksone@nrc.lv

Intensīvā terapija
  67147292

Vadītāja
Marija Čerkasova
  67147281
  marija.cherkasova@nrc.lv

Funkcionālo speciālistu vadītāja
Dace Stirāne
  dace.stirane@nrc.lv

Ergoterapeiti
  ergoterapija@nrc.lv

Ambulatorā dienesta virsārste
Inese Švarca
  66953806
  inese.svarca@nrc.lv

Virsmāsa
Ilga Indriksone
  67766026
  ilga.indriksone@nrc.lv

Reģistratūra
  67147291
  registratura@nrc.lv

Izziņas
  67766025

Medicīnas māsa
Iveta Ābele
  26112476
  iveta.abele@nrc.lv

Ambulatorā dienesta koordinatore
Ausma Klapere
  29379477
  ausma.klapere@nrc.lv

Audiologopēde
Kitija Puķīte
  26479574
  kitija.pukite@nrc.lv

Vadītāja
Inga Garuta
  67147299
  inga.garuta@nrc.lv

Baseins, vannu nod., zemūdens masāža, fizikālā terapija
Klientu un pacientu reģistrators
  67147298
  baseins@nrc.lv

Vecākā reitterapeite

  info@nrc.lv

Vadītāja
Evita Legzdiņa
  evita.legzdina@nrc.lv

Dienas stacionāra vadītājs
Toms Nulle
  toms.nulle@nrc.lv

Vecākā koordinatore
Viktorija Rogova
  67704030
  ark.vaivari@nrc.lv

Koordinatore
Dace Podiņa
Anna Indriksone
  67704030
  ark.vaivari@nrc.lv

Vadītāja p.i.
Dace Stirāne
  dace.stirane@nrc.lv

Administratore
Sandra Bute
  63112914
  sandra.bute@nrc.lv

Rīgas filiāle
  67552350
  vtpc@nrc.lv

Kuldīgas filiāle
  63320727
  26479363
  vtpc@nrc.lv

Rēzeknes filiāle
  64622273
  26577364
  vtpc@nrc.lv

Vadītāja
Ligita Nelsone
  67185450
  ligita.nelsone@tpc.nrc.lv

Vadītāja vietniece
Jūlija Vasiļevska
  67860768
  julija.vasilevska@tpc.nrc.lv

Galvenā ergoterapeite
Marina Stūre
  67860765
  marina.sture@tpc.nrc.lv

Vecākā tehniskā ortopēde
Vita Deičmane
  67860769
  vita.deicmane@tpc.nrc.lv

Ekonomists
Arturs Strautiņš
  67552350
  arturs.strautins@tpc.nrc.lv

Iepirkumu speciāliste
Gundega Miķelsone
  67185452
  gundega.mikelsone@tpc.nrc.lv

Vadītājs
Ēriks Švēde
  67730160
  eriks.svede@nrc.lv

Vadītāja vietniece
Inita Krīgere
  67730160
  inita.krigere@nrc.lv

Administratīvā departamenta vadītājs
Agris Eglītis
  66939100
  agris.eglitis@nrc.lv

Vadītāja vietniece
Lauma Petrovska
  67147288
  lauma.petrovska@nrc.lv

Juriste – datu aizsardzības speciāliste
Ilze Markoviča
  67766142
  ilze.markovica@nrc.lv

Juriste
Aija Kočane
  66953808
  aija.kocane@nrc.lv

Projektu vadītājs
Arnolds Pavlins
  66951149
  arnolds.pavlins@nrc.lv

Projektu vadītāja
Sandra Balode
  66953807
  sandra.balode@nrc.lv

Vecākā lietvede
Aija Talenta
  66951122
  info@nrc.lv

Administratīvā departam. vad. vietn.
Lauma Petrovska
  67147288
  lauma.petrovska@nrc.lv

Vecākā personāla spec.
Liene Ozola
  67147276
  liene.ozola@nrc.lv

Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste
Laura Miltiņa
  67766129
  laura.miltina@nrc.lv

Vadītājs
Deniss Romanovičs
  67147282
  deniss.romanovics@nrc.lv

Vadītājs
Imants Putniņš
  67766128
  imants.putnins@nrc.lv

Finanšu departamenta vadītājs
Jānis Felts
  67147274
  janis.felts@nrc.lv

Galvenā grāmatvede
Sandra Tuliša
  67147297
  sandra.tulisa@nrc.lv

Vadītāja
Sanita Bernāne
  67147275
  sanita.bernane@nrc.lv

Medicīnas statistiķe
Maija Gulbe
  maija.gulbe@nrc.lv 

Vadītāja
Ulrika Eistreiķe
  67766126
  ulrika.eistreike@nrc.lv

Vadītāja vietniece
Dace Kleinhofa
  dace.kleinhofa@nrc.lv

Vecākā klientu un pacientu reģistratore
Līga Dreimane
  67766122
  administratore@nrc.lv