Перейти к основному содержанию

Izglītības un zinātnes nodaļa

Izglītības un zinātnes nodaļa ir NRC "Vaivari" struktūrvienība, kuras mērķis ir būt par starptautiski atpazīstamu izglītības un pētniecības centru rehabilitācijas jomā.

Izglītības un zinātnes nodaļa organizē, vada, pārrauga un koordinē tālākizglītību un profesionālo pilnveidi NRC "Vaivari" darbiniekiem, kā arī administrē un koordinē pētnieciskā darba izpildi, ievērojot prioritāros virzienus.
 

Rezidentūra

 

  • Izglītības un zinātnes nodaļa kompetencē ir to rezidentu apmācības nodrošināšana un finanšu plūsmas vadīšana, kuri uz visu rezidentūras laiku atrodas darba tiesiskās attiecībās ar NRC "Vaivari" vai maksas rezidenti, kuri uz visu rezidentūras laiku atrodas līgumiskās attiecībās ar NRC “Vaivari”, vai noteiktus apmācību ciklus iziet NRC "Vaivari" struktūrvienībās, ārstu, aprūpes personāla un ārstniecības atbalsta personāla profesionālās pilnveides organizēšana un pārraudzība, kā arī atbalstīt medicīnas koledžu un augstskolu studentu apmācību NRC "Vaivari" struktūrvienībās.

Kontakti:

NRC "Vaivari" rezidentūras koordinatore Inese Svikliņa: inese.sviklina@nrc.lv

Izglītības un zinātnes nodaļas koordinatore Sandra Erdmane: sandra.erdmane@nrc.lv