Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumu veikšana NRC "Vaivari"

Izglītības un zinātnes nodaļas kompetencē ir veicināt zinātniskās bāzes izveidi pētniecības veikšanai akadēmiskās un klīniskās medicīnas pētījumu izstrādei un pētnieciskās darbības atbalstīšanai rehabilitācijas jomā, ievērojot prioritāros virzienus. Zinātniskā bāze tiek veidota atbilstoši starptautiskām vadlīnijām un normatīviem.

Par jebkuru pētījumu, kuru tiek plānots veikt NRC "Vaivari", pētniekam ir jāiesniedz aizpildīta ATĻAUJA ZINĀTNISKĀ DARBA VEIKŠANAI un APLIECINĀJUMS, pielikumā pievienojot novērtēšanas instrumentu aprakstus un paraugus, kā arī citus saistītos dokumentus.

Dokumentus var iesniegt:

  • Klātienē - NRC “Vaivari” Izglītības un Zinātnes nodaļas administratorei Sandrai Erdmanei 200A telpā (iepriekš saskaņojot ierašanos – tel. 63112914, sandra.erdmane@nrc.lv)
    vai
  • attālināti – nosūtot dokumentus e-pastā Izglītības un Zinātnes nodaļas administratorei Sandrai Erdmanei – sandra.erdmane@nrc.lv

Iesniegtie pētījumu pieteikumi tiks izskatīti NRC Vaivari Medicīnas ētikas komitejas sēdē. Ētikas komitejas sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi mēnesī. Par Medicīnas ētikas komitejas sēdes lēmumu pētījuma veicējam tiek paziņots personīgi piecu darba dienu laikā pēc sēdes.