Pārlekt uz galveno saturu

Informācija par apdrošināšanas polisēm

Lai uzzinātu vairāk, kādus pakalpojumus un cik lielā apmērā sedz Jūsu apdrošināšanas polise, iesakām sazināties ar Jūsu apdrošināšanas sabiedrību vai NRC "Vaivari" Informācijas un reģistrācijas centru.
 
NRC "Vaivari" noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:   mājas lapa

Balta

AAS Balta www.balta.lv

Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle www.compensalife.eu
 
 
 AAS Gjensidige Baltic www.gjensidige.lv
Eiropas komercsabiedrība ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

www.ergo.lv