Pārlekt uz galveno saturu

Bērnu rehabilitācija

Iveta Spruģevica 5. nodaļas vadītāja Iveta Spruģevica,
tālrunis 67766151, lūdziet savienot ar 209.
Pacientu pieteikšana pa tālruni (darba dienās no plkst. 09:00-16:00) 67147290
vai e-pastu santa.dardedze@nrc.lv.

Nodaļa realizē sekojošas rehabilitācijas programmas:

NRC “Vaivari” 5. nodaļā rehabilitāciju ik gadu saņem 2000 bērnu ar iedzimtiem vai iegūtiem funkcionēšanas traucējumiem, 80% - bērni līdz 14 gadu vecumam, 20% - no 15 līdz 18 gadu vecumam. 5. nodaļa strādā ar nervu sistēmas iedzimtu un iegūtu organisko bojājumu sekām (cerebrālā trieka, ģenētiskās saslimšanas, polineiropātijas), artropātijām, pulmonoloģiskām un kardioloģiskām slimībām.

Rehabilitācija ir ļoti svarīga bērnu funkcionālo traucējumu mazināšanā un pilnskanīgākas dzīves nodrošināšanā. Tās mērķis ir uzlabot bērna funkcionālās spējas, pašaprūpi, līdzdalību, vides pielāgošana. NRC “Vaivari” ir vadošā rehabilitācijas iestāde valstī, ar labu tehnoloģisko bāzi un profesionāliem speciālistiem savā jomā. Daļa no ārstējošiem ārstiem ir ieguvuši arī Eiropas Medicīnas specialitāšu apvienības fizikālās un rehabilitācijas medicīnas sertifikātus. 

Rehabilitāciju parasti realizē multiprofesionālas komandas darba veidā, kurā ir iesaistīti ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas. Multiprofesinālās komandas locekļi regulāri pilnveido savas zināšanas, lai tās pēc tam ieguldītu savā profesionālājā darbā. NRC „Vaivari” aicina būt aktīviem gan savus darbiniekus, gan pacientus un piedalīties dažādās sporta un brīvā laika aktivitātēs. Pacientiem ir iespēja NRC „Vaivari” apmeklēt rekreācijas aktivitātes – adaptīvo golfu, bočia un tenisu.

Cerebrālā trieka ir neprogresējošo kustību traucējumu grupa, kuru cēlonis ir iedzimts vai iegūts bojājums galvas smadzeņu motorajos kontroles centros. Cerebrālo trieku attīstītajās valstīs novēro 2 - 2.5 uz 1000 dzīvi dzimušajiem, bet attīstības valstīs – 1,5-5,6 gadījumi uz 1000 dzīvi dzimušajiem un tā skar visas rases.Eiropas valstīs veiktie pētījumi liecina, ka ne mazāk kā 10% no kopējā bērnu skaita ir bērni ar īpašām vajadzībām.

5. nodaļas kopbilde

Ir iegūta ļoti liela pieredze strādājot ar cerebrālās triekas pacientiem un viņu ģimenēm. NRC “Vaivari” ir augsti kvalificēti speciālisti - pieredzējušie eksperti un jaunie kolēģi, kuri prot strādāt ar šadiem pacientiem un kuru problēmas tiek risinātas kompleksi. Šādiem bērniem rehabilitācijas pakalpojumus vislabāk organizēt tādā veidā, kas prasa ciešu mediķu, sociālo un izglītības darbinieku sadarbību ar bērnu un viņa ģimeni, risinot virkni svarīgu jautājumu.

2017. gada 11. martā tika izstrādāta cerebrālās triekas rehabilitācijas programma un saņemta Eiropas Medicīnas specialitāšu apvienības akreditācija. 

NRC „Vaivari” ir arī mācību bāze jaunajiem speciālistiem.

Laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam NRC “Vaivari” 5. nodaļā tika realizēts EEZ projekts ar 85% EEZ/NFI finansējumu (649 995,00 EUR), 15% NRC “Vaivari” līdzfinansējumu (114 705,00 EUR). Tika uzlabota stacionārā un ambulatorā nodaļa, ieviestas jaunas metodes, tehnoloģijas un mērījumu skalas, apmācīts plašs loks speciālistu, kas strādā ar šādiem bērniem, tājā skaitā reģionos, organizētas vecāku brokastis, kur vecāki tika informēti par vecākiem interesējošiem jautājumiem, kas ir saistīti ar bērnu veselību, funkcionēšanu. Tika izstrādātas un apstiprinātas “Vadlīnijas bērna agrīnas funkcionēšanas novērtēšanai”.

Mūsu misija ir veicināt bērniem ar funkcionēšanas ierobežojumiem veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanu un atbalstīt šo bērnu tiesības uz harmonisko attīstību, tādējādi veicinot bērnu un viņu ģimenes locekļu apmierinātību ar savu dzīvi. 

Bērni ar īpašām vajadzībām – šādi parasti visā pasaulē atzīmē bērnus ar fiziskiem, psihiskiem un garīgās attīstības traucējumiem. Traucējumi šķiet atšķirīgi pēc izpausmēm, bet tie var būt līdzīgi pēc cēloņiem un, galvenais, pēc ietekmes uz tālāko attīstību. Jebkurš traucējums apgrūtina bērna pielāgošanos reālajiem dzīves apstākļiem.

2016. g. 6. oktobrī NRC “Vaivari” tika atklāts Latvijā vienīgais rotaļu laukums bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem. Projekts tika uzsākts pagājušā gadā, kad Centra “Vaivari” attīstības fonds uzsāka līdzekļu vākšanu rotaļu laukuma būvniecībai. Pateicoties privāto sponsoru atsaucībai, un jo īpaši Rietumu bankas labdarības fonda ziedojumam, projekts ir pabeigts un no šodienas gan rehabilitācijas centra bērni, gan arī apkārtnes bērni ar kustību traucējumiem varēs rotaļāties un priecāties kā ikviens bērns bērnībā. Rotaļa laukuma izveidei saziedoti 52 205 EUR.

Blakus NRC „Vaivari” atrodas Vaivaru pamatskola, kas realizē iekļaujošo izglītību, līdz ar to daudziem bērniem ar speciālām vajadzībām no tuvākiem reģioniem ir iespēja iegūt izglītību kopā ar saviem vienaudžiem.