Pārlekt uz galveno saturu

Misija. Vīzija. Vērtības

NRC "Vaivari" misija
Misija ir palīdzēt cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem atgūt neatkarību un cieņpilnu dzīvi, nodrošinot  kompleksu multidisciplināru rehabilitāciju pēc slimībām un traumām, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi rehabilitācijas speciālistu  izglītībai un pētniecībai.
 
NRC "Vaivari" vīzija
Vīzija ir būt par starptautiskas nozīmes kompetences un izcilības centru rehabilitācijas medicīnā Eiropā, apvienojot izcilu profesionalitāti, modernas rehabilitācijas tehnoloģiju iespējas un pētniecības sasniegumus, veicinot ilglaicīgu un sabalansētu rehabilitācijas nozares attīstību valstī.
 
NRC "Vaivari" vērtības balstās uz:

  • Darbinieku kompetenci, profesionālās izaugsmes nepārtrauktību un motivāciju sniegt palīdzību.
  • Tiesiskuma, humānisma, atklātības, mērķtiecīgas sadarbības un ilglaicīgas pēctecības principiem.
  • Sabiedrības un indivīda  atbildību.

Ētikas kodekss