Pārlekt uz galveno saturu
atzinums vtpc

No šī gada 1.janvāra ir spēkā jauna "Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai" veidlapa

No 2024.gada 1.janvāra ir spēkā jauna Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai  veidlapa, saskaņā ar 2023.gada 13.jūlija grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”, (89.pielikuma jauna redakcija).

Atgādinām, ka pārejas periods ir beidzies, tādēļ lūgums pārliecinieties, ka jūsu lietotās Atzinuma veidlapas saturs atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 

No 2024. gada 1. janvāra ārstniecības iestādēs tiek nodrošināta iespēja atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai personai sagatavot (un uzglabāt) elektroniski E-veselības sistēmā.

Tas nozīmē, ja personai atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai ārstējošais ārsts vai funkcionālais speciālists (ergoterapeits, fizioterapeits, tehniskais ortopēds vai audiologopēds) sagatavo  elektroniski E-veselības sistēmā, atzinums papīra formātā Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (turpmāk – VTPC) personai nav jāiesniedz.

Šādā gadījumā VTPC jāiesniedz tikai personas iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (oriģināls), u.c. dokumenti, ja tādi nepieciešami, piemēram, noteiktu tehnisko palīglīdzekļu veidu saņemšanai vai tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā (skat. Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumus Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”).

Vienlaikus informējam, ka personas iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (oriģinālus) joprojām VTPC var iesniegt līdzšinējā kārtībā:

 1. nosūtīt pa pastu uz kādu no VTPC nodaļām, adresējot “Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centram”
  • Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1002;
  • Jelgavas ielā 60, Kuldīgā, LV - 3301;
  • Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, LV – 4601;
 2. iesniegt klātienē kādā no VTPC nodaļām;
 3. nosūtīt elektroniski uz Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” oficiālo elektronisko adresi vai uz VTPC elektroniskā pasta adresi: vtpc@nrc.lv:
  • iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, ko persona parakstījusi ar  drošu elektronisko parakstu;
  • atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, ko sagatavojusi un parakstījusi ārstniecības persona ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizētāka informācija www.vtpc.lv