Pārlekt uz galveno saturu

NRC “Vaivari” būvēs jaunu ambulatoro ēku: pieejamāka vide un jauni rehabilitācijas pakalpojumi

Lai uzlabotu vides pieejamību pacientiem ar kustību traucējiem un uzsāktu vairākus jaunus rehabilitācijas pakalpojumus kā triecienviļņu terapiju, fizikālo terapiju, telemedicīnu Nacionālais rehabilitācijas centrs (turpmāk – NRC) “Vaivari” būvēs jaunu ambulatoro ēku.

“Vaivari” ir vadošā ārstniecības iestāde rehabilitācijas jomā, kas sniedz pacientiem pakalpojumus gan stacionārā, gan ambulatori. Stacionārā pērn ārstējās 5175 pacienti, no tiem 1385 bija bērni un 3790 pieaugušie, savukārt ambulatorajā rehabilitācijā, tajā skaitā dienas stacionārā, gada laikā bijuši vairāk nekā 50 000 apmeklējumi pie speciālistiem, no kuriem 43 000 bija valsts apmaksātas vizītes.

Vairāki jauni ambulatorie pakalpojumi līdz šim nav tikuši ieviest tieši piemērotu telpu trūkuma dēļ. Tāpat ļoti sliktā tehniskā stāvoklī ir ēka, kur strādā  Ortozēšanas un protezēšanas centra speciālisti, izgatavojot un piemērot pacientiem tehniskos palīglīdzekļus. Jaunajā ambulatorajā centrā: 

  • tiks paplašināti esošie un sākti jauni pakalpojumi personām ar funkcionēšanas traucējumiem (triecienviļņu terapija, fizikālā terapija, telemedicīna),
  • iespējas palielināt stacionāro un ambulatoro pakalpojumu apjomu, 
  • atbrīvotajās telpās slimnīcā tiks paplašināti ergoterapijas un fizioterapijas pakalpojumi,   
  • paplašināta izglītības un zinātnes daļa, 
  • no sliktā stāvoklī esošām telpām Vēsmas ielā 13 uz jauno ambulatoro centru tiks pārcelts Ortozēšanas un protezēšanas centrs,
  • izveidots pamats metodiskās vadības institūcijas izveidei, tajā skaitā praktiskā vidē balstītai pieredzes apmaiņai, 
  • uz jauno ambulatoro centru tiks pārcelts Medicīnas arhīvs.

Jaunās ēkas būvniecībai finansējums jau ir piešķirts iepriekš 1 996 800 eiro apmērā,  valdībai šodien, 29. augustā, bija jālemj par sākotnēji plānotā būvniecības termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 30. jūnijam. Šobrīd projekta īstenošanai apgūti 102 366 eiro apmērā – notikusi ēkas projektēšana, vecās ēkas – sūkņu stacijas demontāža, atbrīvojot vietu jaunās ēkas būvlaukumam. Valdība arī akceptēja 916 660 eiro (jeb 64%) peļņas daļu par 2021. gadu atstāt “Vaivaru” rīcībā, no kuriem   jaunās ēkas būvniecībai tiks novirzīti 650 460 eiro, bet digitālā rentgena iegādei – 266 200 eiro.

VSIA NRC “Vaivari” vispārējais stratēģiskais mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot  kompleksu multidisciplināru rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

PLAŠĀK par NRC "Vaivari" sniegtajiem pakalpojumiem centra mājas lapā: Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (nrcvaivari.lv)

*Informatīvais ziņojums “Par VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” augstas gatavības projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās” īstenošanas termiņa pagarināšanu”

*Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu par 2021.gadu