Pārlekt uz galveno saturu

Rīšanas funkcijas novērtēšanas ierīce - RehaIngest

Dažādas etioloģijas izraisītu rīšanas traucējumu, jeb disfāgijas ārstēšanas gadījumā tiek veikta individuāla, rīšanas traucējumu smaguma pakāpei atbilstoša, terapija, ietverot tajā dažādas intervences.

NRC “Vaivari” audiologopēdiem, rīšanas traucējumu terapijas gaitā, ir iespēja veikt pacienta rīšanas snieguma analīzi ar RehaIngest ierīces palīdzību, kura veic bioimpedances (BI) un elektromiogrāfijas (EMG) mērījumus.

Uz pacienta kakla ādas atbilstoši novietotie elektrodi ļauj iegūt BI un EMG mērījumus – vienlaicīgi. BI rādītāja izmaiņas saistāmas ar mēles pamatnes un vairogskrimšļa kustībām. EMG izvērtē musculi suprahyoidei aktivitāti, balsenes pacēluma brīdī.

Norīšanas brīdī ierīce identificē izmaiņas BI un EMG rādītājos un reģistrē to kā norīšanas kustību. Tiek objektīvi izvērtēts un vizualizēts rīšanas akta faringeālās fāzes laikā notiekošais. Reālā laika mērījumu process katram pacientam individuāli tiek ierakstīts un saglabāts, tādējādi iegūtie rezultāti var tikt atkārtoti skatīti, salīdzināti dinamikas un progresa ziņā, kā arī eksportēti dokumentācijas vajadzībām.

Audiologopēds fiksētos rezultātus interpretē un secina par konkrētā pacienta rīšanas funkcijā iesaistīto struktūru darbību un sniedz skaidrojumu.

Ierīce ietver sevī ne tikai iepriekš minēto veicamo mērījumu moduli, bet arī individuāli pielāgojamu apmācību moduli, kurā ir iespējams īstenot bioloģiskās atgriezeniskās saites terapiju (biofeedback). Bioloģiskās atgriezeniskās saites metode, rehabilitācijas laikā, veicina rīšanas funkcijas atjaunošanos vai uzlabošanos, balstoties uz neiroplasticitātes principu pamata. Vizuālie stimuli, ierīces apmācību modulī, sniedz informāciju par pacienta rīšanas funkcijā iesaistīto struktūru darbību. Pacients mācās šo informāciju interpretēt, kā arī sajust izmaiņas rīšanas procesa laikā, tādējādi ar paškontroles iesaisti veicot fizioloģiskas izmaiņas rīšanas procesā.

Izmantojot ierīci, NRC „Vaivari” neirorehabilitācijas nodaļas pacientiem ar disfāgiju, var secināt, ka tā rosina pacientu intensīvāku un mērķtiecīgāku līdzdarbošanos rīšanas funkcijas uzlabošanā, tādā veidā veicinot straujāku progresu. Pacienti izrāda atsaucību un vēlmi turpināt izmantot ierīci stacionārās rehabilitācijas laikā. Ierīces izmantošanas procedūra ir neinvazīva, kas ļauj, bez būtiskiem ierobežojumiem, to lietot klīniskajā vidē, darbā ar pacientiem. Vēl būtiska ierīces priekšrocība ir mērījumu rezultātu sadaļā esošās 3D animācijas, kuras pacientiem uzskatāmi palīdz saprast rīšanas funkcijas fizioloģiju, kā arī noder izglītošanas un traucējuma būtības izpratnes veicināšanā.

System for assessing swallowing function RehaIngest ®, Hasomed GmbH.
American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Adult Dysphagia. Biofeedback.