Skip to main content

Rehabilitācijas medicīnas nozare saglabā darbību

Situācijā, kad prioritāte ir COVID-19 saslimšanas ierobežošana, rehabilitācijas medicīnas nozare saglabā darbību un turpina sniegt rehabilitācijas medicīnas pakalpojumus, sadarbojoties ar stacionāriem un citām ārstniecības iestādēm, garantējot pacientiem aprūpes nepārtrauktību.

Vislielākā uzmanība šobrīd tiek veltīta tām pacientu grupām, kurām rehabilitācijas atlikšana nozīmē augstu invalidizācijas un darbspēju zaudēšanas risku. Subakūtai rehabilitācijai jāorientējas  uz pacientu pēctecīgu pārņemšanu no akūtā etapa, lai savlaicīgi atslogotu stacionārus, kuros varētu pieaugt noslodze saistībā ar COVID-19. 

Savukārt hroniskiem pacientiem, kuriem rehabilitācijas pasākumus var atlikt, tie jāplāno rūpīgi izvērtējot riskus un ieguvumus katrā konkrētā gadījumā.

Lai mazinātu infekcijas izplatīšanās risku un pasargātu ārstniecības personas un citus pacientus, ikvienam rehabilitācijas pacientam  nepieciešams apliecinājums par to, ka pēdējās 14 dienās pacients nav bijis/ bijusi vai ceļojis/ ceļojusi koronavīrusa COVID-19 skartajās valstīs vai teritorijās, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, nav bijis/bijusi ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku, strādājis/strādājusi vai apmeklējis/apmeklējusi veselības aprūpes iestādi, kur tika ārstēti pacienti ar COVID-19 infekciju un nav akūtu augšējo elpceļu saslimšanas simptomu.  

Pirms plānveida pacienta ierašanās ārstniecības iestādē pacients tiek brīdināts par rīcību atbilstoši epidemioloģiskai drošībai. NRC “Vaivari” veiktas izmaiņas rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanā un Vaivaru Tehnisko palīglidzekļu centra darbībā.

Jebkuras darbības tiek veiktas atbilstoši MK rīkojumamNr. 103 Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu un atbilstoši VM  un SPKC https://spkc.gov.lv/lv  aktualitātēm.