Pārlekt uz galveno saturu

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

 1. Finansu darbības mērķi
  1. Bezdeficīta budžets
  2. Efektīva valsts pasūtījuma realizācija
  3. Vienmērīgas finanšu plūsmas nodrošināšana
 2. Medicīniskās rehabilitācijas mērķi
  1. Gaidīšanas rindu vadības uzlabošana. Pacientu atlases kritēriju izveide atbilstoši prioritātēm. Gaidīšanas laika samazināšana un saskanošana ar optimālo rehabilitācijas laiku
  2. Rehabilitācijas programmu optimizācija. Jaunu programmu ieviešana. Rehabilitācijas protokolu izstrāde. Atsevišķu rehabilitācijas programmu starptautiska akreditācija
  3. Novērtēšanas instrumentu ieviešana
  4. Dinamiskās kontroles programmu standartizācija
  5. E-veselības projekti (elektroniska pieteikšanās, elektroniskā vēsture un ambulatorā pacienta karte.)
  6. Paraolimpiskās atbalsta bāzes izveide (sporta spēlēm, jāšanas sportam, tenisam)
  7. Robottehnoloģiju ieviešana
  8. Medicīnas tūrisms
 3. Izglītības un zinātnes mērķi
  1. Darbinieku mūžizglītības programmas pilnveide
  2. Rezidentūras un studiju procesa konkurētspējas veicināšana
  3. Starptautiskās sadarbības veicināšana un pārrobežu projektu realizācija
 4. Tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājuma un ražošanas mērķi
  1. VTPC pakalpojumu apjoma palielināšana un pieejamības uzlabošana
  2. STOC „Sloka” ražošanas apjomu un produktu sortimenta paplašināšana
 5. Tehniskā nodrošinājuma mērķi
  1. Galvenās ēkas renovācija
  2. Teritorijas labiekārtošana atbilstoši universāla dizaina principiem
  3. Grāmatvedības un personāla uzskaites uzlabošana
  4. Esošās ūdensapgādes sistēmas sakārtošana
  5. Sūkņu stacijas modernizācija un automatizācija
  6. Siltumapgādes sistēmas remonts un modernizācija