Pārlekt uz galveno saturu

Ārsts Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijā, Rīgā

Galvenie pienākumi Galvenās prasības
  1. Organizēt, vadīt  un pārraudzīt Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas (turpmāk – FNL) komandas darbu personu funkcionēšanas novērtēšanas procesā.
  2. Veikt nepieciešamās informācijas pieprasīšanu personai pirms tās uzaicināšanas uz funkcionēšanas novērtēšanu FNL.
  3. Izvērtēt personu iesniegtos dokumentus.
  4. Veikt personas veselības stāvokļa un funkcionēšanas spēju novērtēšanu un izvērtēt personas pieprasītā TP piemērotību personas funkcionēšanas traucējumu novēršanai.
  5. Nodrošināt FNL ārsta plānoto uzdevumu izpildi.
  1. Augstākā profesionālā izglītība veselības aprūpē - ārsta grāds un sertifikāts specialitātē.
  2. Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  3. Atbilstība Valsts valodas likuma prasībām.
Iesniegšanas termiņš 20.04.2024
Kontaktpersona Vita Deičmane, tālrunis 66957797
Darba līguma veids Uz nenoteiktu laiku
Darba laiks Nepilna darba diena
Darba vietas adrese Ventspils iela 53, Rīga
Atalgojums 759,90 EUR bruto - par 0,3 slodzi, ar iespēju palielināt slodzi līdz 0,6 jeb 24h/ned
CV nosūtīšanas adrese personals@nrc.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!

Pieteikuma dokumentos lūdzam norādīt tikai tādu informāciju, kura nepieciešama, lai novērtētu Jūsu piemērotību vakantajam amatam un kas attiecas uz paredzētā darba veikšanu.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati, saskaņā ar Darba likuma 32. pantu tiks izmantoti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi un tiks iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar izvēlēto pretendentu. Jums ir tiesības pieprasīt piekļūt, labot vai dzēst savus personas datus visu personas datu apstrādes laiku. Datu apstrādes pārkāpuma gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iepriekšminēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””, Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV 2008, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Ilze Markoviča 67766142, ilze.markovica@nrc.lv.