Pārlekt uz galveno saturu

Psihologs (0,3 slodze), Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijā

Galvenie pienākumi Galvenās prasības
  1. Nodrošināt FNL psihologa plānoto uzdevumu izpildi.
  2. Informēt personas ar funkcionēšanas traucējumiem, tā pilnvarotās personas vai likumiskos pārstāvjus (turpmāk – personas) un interesentus par personas funkcionēšanas novērtēšanas kārtību FNL.
  3. Izvērtēt personu iesniegtos dokumentus un ievadīt nepieciešamo informāciju par personu FNL IS “Ārsta birojs”.
  4. Piedalīties personas funkcionēšanas novērtēšanā, aizpildīt nepieciešamos protokolus FNL IS “Ārsta birojs”, piedalīties FNL slēdziena pieņemšanā.
  5. Veikt personas veselības stāvokļa novērtēšanu un sniegt vērtējumu par personas gatavību veikt darbības, kas uzlabotu personas funkcionēšanas spējas un prasmes lietot norādīto tehnisko palīglīdzekli atbilstoši FNL slēdzienam.
  1. Augstākā izglītība psiholoģijā – profesionālā maģistra grāds psiholoģijā.
  2. Psihologa kvalifikācija klīniskā un veselības psiholoģijas jomā atbilstoši profesijas standartam un profesionālās sertifikācijas nosacījumiem.
  3. Nesertificētam psihologam obligāts līgums ar psihologu-pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu.
  4. Reģistrācija Psihologu reģistrā.
Iesniegšanas termiņš 20.04.2024
Kontaktpersona Vita Deičmane, tālrunis 66957797
Darba līguma veids Uz nenoteiktu laiku
Darba laiks Nepilna darba diena
Darba vietas adrese Ventspils iela 53, Rīga
Atalgojums 398,10 EUR bruto par 0,3 slodzi
CV nosūtīšanas adrese personals@nrc.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!

Pieteikuma dokumentos lūdzam norādīt tikai tādu informāciju, kura nepieciešama, lai novērtētu Jūsu piemērotību vakantajam amatam un kas attiecas uz paredzētā darba veikšanu.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati, saskaņā ar Darba likuma 32. pantu tiks izmantoti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi un tiks iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar izvēlēto pretendentu. Jums ir tiesības pieprasīt piekļūt, labot vai dzēst savus personas datus visu personas datu apstrādes laiku. Datu apstrādes pārkāpuma gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iepriekšminēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””, Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV 2008, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Ilze Markoviča 67766142, ilze.markovica@nrc.lv.