Pārlekt uz galveno saturu

2018. gada decembris

Pamatojoties uz iepirkuma procedūru rezultātiem, 2018. gada novembrī ir noslēgti līgumi ar būvniecības darbu veicēju SIA “Torensberg” un būvuzraugu SIA “Prokrial“. Autoruzraudzību veic SIA “Baltex Group”. Iesniegti dokumenti Jūrmalas pilsētas būvvaldē un saņemts ieraksts Apliecinājuma kartē par būvniecības nosacījumu izpildi. 2018. gada decembrī tika uzsākti vienkāršotās atjaunošanas darbi ēkas 6. un 7. stāva telpās. Darbu veikšanas laiks ir 15 kalendārās nedēļas un ir plānots, ka 2018. gada marta beigās pacientiem jau tiks piedāvāti kvalitatīvi pakalpojumi mūsdienīgās rehabilitācijas centra 6. un 7. stāva telpās. Katru nedēļu notiek būvsapulce, kurās piedalās pasūtītāja un būvdarbu veicēja pārstāvji, autoruzraugs un būvuzraugs. Sapulcēs tiek risināti aktuāli darba jautājumi.

Projektā paredzētās darbības notiek saskaņā ar projektā paredzēto laika grafiku.