Pārlekt uz galveno saturu

2018. gada marts

Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” pabeigti divu nodaļu remontdarbi, kur 2. nodaļā medicīnisko rehabilitāciju saņem pacienti, tostarp bērni, ar dažādām muskuloskeletālām patoloģijām un 3. nodaļā — pieaugušie pacienti kardioloģiskās rehabilitācijas programmās.

NRC “Vaivari” otrās un trešās nodaļas telpas pirms remontdarbiem bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, kas būtiski ierobežoja pacienta rehabilitācijas procesu, kā arī nesekmēja iestādes prestižu un tēlu.

Pēc remontdarbu pabeigšanas pacientiem ir radīta iespēja atlabt telpās, kas ir salīdzināmas ar jebkuru augsta līmeņa rehabilitācijas centru Eiropā. Tagad katra otrās un trešās nodaļas palāta ir aprīkota ar medicīniskā skābekļa padeves iekārtu, kā arī pacientu ērtībām un komfortam pie katras gultas ir ierīkotas mūsdienīgās konsoles ar elektrības slēdzi, interneta pieslēgumu, apgaismojumu un medicīnas māsas izsaukuma pogu, kā arī telpās ir nomainītas mēbeles. Visās telpās tika pārbūvētas ventilācijas sistēmas, nomainīta ugunsdrošības un elektrības instalācija. Abās nodaļās būtiski paplašinātas un labiekārtotas fizioterapijas zāles un medicīnas personāla telpas.

Projekta “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” rezultātā remontdarbi veikti 36 palātās, ārstniecības personāla telpās un fizioterapijas zālēs. Šajās nodaļās var uzņemt līdz pat 75 pacientiem. Finansējums tika piesaistīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts un NRC “Vaivari” budžeta. Atjaunošanas darbu izmaksas sastādīja 1 189 458 EUR un darbus veica  SIA “Torensberg “ , būvuzraudzību  SIA “Prokrial“ un autoruzraudzību SIA ”Ozola&Bula, arhitektu birojs”.

Izremontēto  telpu funkcionalitātes nodrošināšanai  tika  noslēgts  līgums ar SIA “NMS Elpa” par modernu funkcionālo  gultu un pretizgulējuma  matraču piegādi  pacientiem. Gultas būs ērti pārvietojamas un regulējamas, lai uzlabotu cilvēkiem ar invaliditāti pakalpojumu saņemšanu un atvieglotu darbu medicīniskajam personālam.

Turpinās NRC Vaivari speciālistu un projektētāju darbs pie ēkas 6. un 7.stāva telpu vienkāršotās atjaunošanas  darbu būvdarbu projekta dokumentācijas izstrādes. Pašlaik SIA “Baltex Group” izstrādātā Apliecinājuma karte ar visiem atbilstošiem būvniecības dokumentiem ir iesniegta Jūrmalas  pilsētas būvvaldē saskaņošanai. Pēc dokumentu saņemšanas tiks sagatavota iepirkuma procedūras dokumentācijas par  6. un 7.stāva telpu vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšanu un būvuzraudzību.