Pārlekt uz galveno saturu

2018. gada oktobris

Projektā noslēgts līgums ar SIA “VV Projekts” par Paskaidrojuma raksta un atbilstošu būvniecības ieceres dokumentu izstrādi un saskaņošanu Jūrmalas pilsētas būvvaldē. 

Tika izsludināts iepirkums Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/34/EJZF,„Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“  teritorijas labiekārtošanas darbi” un pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, 2018. gada 12. oktobrī ir noslēgts līgums ar būvniecības darbu veicēju SIA “BūvKORE”, kopējās darbu izmaksas 168 0816,86 EUR bez PVN. Noslēgts līgums par  būvuzraudzību ar  SIA “Prokrial“ un autoruzraudzību - SIA ”VV Projekts”. 

2018. gada oktobrī iesniegti dokumenti Jūrmalas pilsētas būvvaldē, lai saņemtu atzīmi Paskaidrojuma rakstā par būvniecības nosacījumu izpildi.

NRC Vaivari telpās ir uzstādīta pagaidu plāksne par projekta īstenošanu.