Pārlekt uz galveno saturu

2019. gada aprīlis

Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” pabeigti  5. un 6. nodaļas remontdarbi. 5. nodaļā rehabilitāciju ik gadu saņem 2000 bērnu ar iedzimtiem vai iegūtiem funkcionēšanas traucējumiemun 6. nodaļā — pieaugušie pacienti vispārīgās rehabilitācijas programmās.

NRC “Vaivari” sestā un septītā stāva nodaļas telpas pirms remontdarbiem bija sliktā tehniskā stāvoklī, kas būtiski ierobežoja pacienta rehabilitācijas procesu, kā arī nesekmēja iestādes prestižu un tēlu.Atjaunošanas darbu izmaksas sastādīja 1 402 521,49 EUR un darbus veica SIA “Torensberg“, būvuzraudzību  SIA “Prokrial“ un autoruzraudzību SIA ”Baltex Group”.

Pēc remontdarbu pabeigšanas pacientiem ir radīta iespēja atlabt telpās, kas ir salīdzināmas ar jebkuru augsta līmeņa rehabilitācijas centru Eiropā. Tagad katra piektās un sestās nodaļas palāta ir aprīkota ar medicīniskā skābekļa padeves iekārtu, kā arī pacientu ērtībām un komfortam pie katras gultas ir ierīkotas mūsdienīgās konsoles ar elektrības slēdzi, interneta pieslēgumu, apgaismojumu un medicīnas māsas izsaukuma pogu, kā arī telpās ir nomainītas mēbeles. Visās telpās tika pārbūvētas ventilācijas sistēmas, nomainīta ugunsdrošības un elektrības instalācija. Sestajā stāvā paplašināta un labiekārtota fizioterapijas zāle, kā arī medicīnas personāla telpas. Projekta otrajā realizācijas etapā ir piegādātas 20 modernas funkcionālās  gultas un pretizgulējuma  matrači.

Ir nodrošināti projektā paredzētie informācijas un publicitātes pasākumi- katrā stāvā, kur tika veikti atjaunošanas darbi, ir uzstādītas plāksnes ar informācija par realizēto projektu.Realizējot projekta darbības, ir sasniegts mērķis - attīstīta kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība NRC ”Vaivari“ pacientiem, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Tika sakārtota NRC Vaivari ēkas infrastruktūra, sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu centra pacientiem un personālam, kā arī paaugstinot centra izmaksu efektivitāti.

Projekta “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”  finansējums tika piesaistīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts un NRC “Vaivari” budžeta. Kopējās projekta izmaksas sastādīja  2 776 514,98 EUR, no tiem  ERAF ieguldījums 1 507 663,70 EUR, valsts ieguldījums – 159 634,88 EUR, NRC Vaivari ieguldījums -1 109 216,40 EUR.