Pārlekt uz galveno saturu

2019. gada oktobris

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” ēkā Vēsmas ielā 13, Jūrmalā”

Projekta identifikācijas Nr.: 4.2.1.2/18/I/038

Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 4.2.1.2 Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās 2. kārta

Energoefektivitātes paaugstināšana

 

Energoefektivitātes paaugstināšana

 

2019. gada 18. septembrī noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” par ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” ēkā Vēsmas ielā 13, Jūrmalā”.

 Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu NRC Vaivari ēkā Vēsmas ielā 13, Jūrmalā, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, sekmējot atbilstošu vides  veidošanu centra klientu un personālam, kā arī paaugstinot centra  izmaksu efektivitāti.

Projekta  rezultātā tiks veicināta energoefektivitātes paaugstināšana NRC Vaivari ēkā Vēsmas ielā 13, Jūrmalā, kur atrodas Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs. Augstāk minētā ēka ir  būvēta 1989. gadā un iepriekšējā periodā nav veikti būtiski  finansiāli ieguldījumi  ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Līdz ar to ēka ir tehniski nolietojusies, ir lieli siltumenerģijas zudumi un atbilstoši  arī  jāveic lieli maksājumi apkures sezonā. Projektā ir paredzēts veikt ārsienu siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu, jumta siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu, pamatu virszemes daļas, kā arī 1 m zem grunts līmeņa, siltināšanu ar putupolistirolu, veco koka logu un stikla bloku nomaiņa pret jauniem logiem, ārdurvju nomaiņa pret jaunām ,ventilācijas un apkures sistēmas rekonstrukciju, apgaismojuma nomaiņu, kā arī būvdarbus, lai nodrošinātu iekštelpu apdares detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli pēc veiktajiem darbiem.

Ir veikts iepirkums par projektēšanas darbu veikšanu un noslēgts līgums ar SIA “Campaign“ par Apliecinājuma kartes izstrādi.

Projekta plānotais ilgums ir 18 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas 303 276 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 212 500 euro,  valsts budžeta finansējums – 37 500 euro, NRC Vaivari  finansējums- 53 276  euro.