Pārlekt uz galveno saturu

Ārējā finansējuma piesaiste

2020. gadā NRC Vaivari  un Nacionālais veselības dienests bija noslēgušas līgumu par rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanu, kura mērķis ir veidot medicīnas iestādēs vienotu pieeju rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. Klīniski metodiskās vadības dokumentācijas izstrādē, apmācību nodrošināšanā, metodiskā materiāla izstrādē piedalījās multiprofesionāla rehabilitācijas komanda gan no NRC Vaivari speciālistiem, gan tika piesaistīti speciālisti no citām ārstniecības iestādēm. Rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanai no valsts budžeta programmas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” tika piešķirti 90 325,68 EUR.

2020. gadā turpinājās Eiropas Savienības struktūrfondu finansētu, savstarpēji saistītu projektu īstenošana - ERAF projekts "VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centra “Vaivari”” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" un ESF projekts "VSIA "NRC "Vaivari" funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju sistēmas izveide un ieviešana" .

ERAF projekta ietvaros 2020. gadā tika veikti projektēšanas darbi un saskaņā ar noslēgtā līguma par būvdarbu veikšanu un iebūvējamo mēbeļu piegādi un uzstādīšanu funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijā Rīgā, Ventspils ielā 53, SIA “Moduls Engineering” veica telpu atjaunošanas darbus. Projektā paredzēto pasākumu  īstenošanai 2020. gadā tika apgūti 257 253,20 EUR.

ESF projektā piesaistītais pakalpojuma sniedzējs – Rīgas Stradiņa universitātes iesniedza savu nodevumu “Situācijas izpēte par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde“. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes darba grupu un tehnisko pakalpojumu sniedzējiem Vaivaru NRC projekta darba grupa organizēja reģionālo semināru ciklu (Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā, Valmierā, Rīgā).

Projektā paredzēto pasākumu īstenošanai 2020. gadā tika apgūti 200 734,09 EUR.