Pārlekt uz galveno saturu

Jan. 18.2010. | Daudzfunkcionālā atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām Darbības programmas projekts

Jan. 18.2010. | Daudzfunkcionālā atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām Darbības programmas projekts

EEZ projekta „Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām” ietvaros ekspertu darba grupa laikā no 2009. gada septembra līdz decembrim ir sagatavojusi centra Darbības programmas projektu, kurš pašlaik tiek nodots visu ieinteresēto pušu un sabiedrības apspriešanai.  
Darbības programma ir plānota kā Centra darbības pamatdokuments, kas reglamentēs tā darbību. Nacionālā daudzfunkcionālā atbalsta centra bērniem ar fiziskās, garīgās un sociālās attīstības traucējumiem darbības programmas mērķis ir veicināt bērnu veselības, sociālās aprūpes un izglītības kvalitātes uzlabošanu un atbalstīt šo bērnu tiesības uz harmonisku attīstību un citiem bērniem līdzvērtīgu dzīves kvalitāti.

Centrs tiks veidots uz Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” bāzes kā valsts līmeņa sistēma bērnu ar iespējamiem vai ar esošiem attīstības traucējumiem agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai un rehabilitācijai. 
Darbības programmai ir divas mērķa grupas:
- tiešā mērķa grupa, t.i. agrīna vecuma bērni (no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam) ar iespējamiem attīstības traucējumiem un bērni, kam šie attīstības traucējumi ar funkcionēšanas ierobežojumiem ir apstiprinājušies, kā arī viņu vecāki un atbalsta personas;
- netiešā mērķa grupa, t.i. NRC „Vaivari” un citu Latvijas rehabilitācijas iestāžu speciālisti, primārās veselības aprūpes un pediatrijā strādājošie speciālisti, kā arī sociālās palīdzības sistēmas un vispārējās izglītības sistēmas darbinieki.

Aicinām iepazīties ar Nacionālā daudzfunkcionālā atbalsta centra Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām Darbības programmas projektu un sniegt savus komentārus līdz šā gada 27. janvārim. Darbības programmas projektu var saņemt, nosūtot e-pastu uz ansis.grantins@nrc.lv. Arī komentārus var iesniegt, rakstot uz ansis.grantins@nrc.lv.

Vairāk informācijas: Tālr.: 67147280

E-pasts: eezprojekts@nrc.lv