Pārlekt uz galveno saturu

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

  • NRC Vaivari ziedošanas gadījumā rīkojas atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. pantā, 11. pantā un 12. pantā noteiktajam un saskaņā ar  Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumiem Nr. 535 Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu slēdz finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) tipveida līgumu.
  • NRC Vaivari ziedojuma pieņemšanas gadījumā rīkojas atbilstoši likuma par Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 14. pantā noteiktajam un slēdz ziedojuma līgumu.