Pārlekt uz galveno saturu

KPFI-15.2/221 „Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

2013.gada 1. novembrī ir uzsākta projekta KPFI-15.2/221 „Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ieviešana. Projektu paredzēts pabeigt līdz 2014.gada 30. jūnijam. Projekts tiek līdzfinansēts no programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)

Projekta mērķis ir NRC „Vaivari” ēkai Asaru prospektā 61, Jūrmala veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitātes:

  • Siltumražošanas tehnoloģiskās iekārtas – biomasas granulu katla piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana un nodošana ekspluatācijā;
  • Ēkas energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās renovācijas darbi - maģistrālo siltumtrašu un karstā ūdens cauruļu nomaiņa ēkas pagrabstāvā, karstā ūdens stāvvadu nomaiņa.

Piegādātās enerģijas ietaupījums 1 869 036 kWh/gadā;

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,6957369 kgCO2/Ls gadā;

CO2 ietaupījums 417418.04 kgCO2/gadā.