Pārlekt uz galveno saturu

Nov. 23.2009. | Vaivaros EEZ projekta ietvaros top vadlīnijas darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām

Nov. 23.2009. | Vaivaros EEZ projekta ietvaros top vadlīnijas darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām

Nacionālajā rehabilitācijas centrā (NRC) „Vaivari” sākta metodisko vadlīniju izstrāde darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Tās top Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) finanšu instrumenta finansēta projekta „Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām” ietvaros, kas tiek īstenots, lai izveidotu daudzfunkcionālu atbalsta centru bērniem ar īpašām vajadzībām.

Ar šīm metodiskajām vadlīnijām NRC „Vaivari” nodrošinās Latvijas rehabilitologus, ģimenes ārstus, skolu pedagogus, sociālos darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus speciālistus.

Projekta ietvaros izstrādājamo vadlīniju mērķis būs radīt instrumentu agrīnai – vecumā līdz trim gadiem – Latvijas bērnu funkcionēšanas attīstības traucējumu identifikācijai ģimenes ārstu, pediatru u.c. speciālistu praksē un tālākai padziļinātai funkcionēšanas novērtēšanai centrā un tā sadarbības partneru iestādēs.

„Vadlīnijas paredzēts veidot „funkcionēšanas ierobežojumi – diagnoze” veidā trīs līmeņos – vecākiem, primārās aprūpes speciālistiem un specializētajām rehabilitācijas iestādēm pēc iespējas vienkāršākā un uztveramākā formā. Tādējādi, piemēram, vecākiem tiks dota iespēja pašiem vērtēt bērna funkcionālās attīstības atbilstību citiem līdzīga vecuma bērniem un laicīgi vērsties pie sava ģimenes ārsta, pediatra vai bērnu ķirurga, kurš, balstoties uz šo novērtēšanas instrumentu, varēs atlasīt „aizdomīgos” bērnus un nosūtīt tālākai specializētai novērtēšanai,” stāsta prof. Aivars Vētra.

Vadlīnijas paredz arī individuāla rehabilitācijas plāna izstrādi bērna vecākiem, ģimenes ārstam vai pediatram, skolotājiem, pašvaldību sociālajiem dienestiem u.c., kas nodrošinās noteiktu bērna attīstības etapu mērķu sasniegšanu – pašaprūpes nodrošināšanu, skolas gaitu uzsākšanu septiņu gadu vecumā  kopā ar vienaudžiem un patstāvīgas pieaugušā dzīves uzsākšanu, 18 gadus sasniedzot, u.t.t.

Gan projekta „Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām” laikā, gan pēc tam NRC „Vaivari” Agrīnais bērnu atbalsta centrs nodrošinās tālākizglītības programmas realizāciju gan stacionārā bērniem, kuriem rehabilitācijas laikā nepieciešama diennakts medicīniska uzraudzība, gan dienas stacionāra veidā. Tas būs arī nacionālas nozīmes kompetences centrs visiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Centrā tiks ierīkotas divas nodaļas – plaša spektra funkcionālās novērtēšanas un rehabilitācijas nodaļa un optimāla stacionāra nodaļa, kurās bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki varēs saņemt konsultācijas ambulatori rehabilitācijas pakalpojumu stacionārā

Projekts tiek īstenots, izmantojot EEZ finanšu instrumenta finansējumu, tā kopējās izmaksas – 764 700 eiro. Projekta plānotais ilgums ir divi gadi. Tā partneri ir LR Veselības ministrija, Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība un Rīgas Stradiņa universitāte. Projektu plānots ieviest līdz 2011. gada aprīlim.