Pārlekt uz galveno saturu

Projekta "Jauno māmiņu māja" apraksts

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Sociālā fonda projekta „Jauno māmiņu māja” apraksts

Projekta nosaukums: Jauno māmiņu māja
Projekta numurs 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/037
Īstenotājs Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””
Finansējums Eiropas Sociālā fonda finansējums – 99 389 Ls.
Partneri Rīgas domes Labklājības departaments

Projekta mērķis:

  • Nodrošināt jauno māmiņu, t.sk. grūtnieču un jauno māmiņu kopā ar bērnu (zīdaini) vai bērnu līdz 3 gadiem sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā, veicot sociālās rehabilitācijas kompleksus pasākumus, kā arī sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām nodrošinot individuālus piedāvājumus integrācijai sabiedrībā pēc uzturēšanās beigām „Jauno māmiņu mājā”.

Mērķauditorija (gala labuma guvēji):

  • Jaunās māmiņas ar bērnu (zīdaini), māmiņas ar bērnu līdz 3 gadiem un grūtnieces no daudzbērnu un nepilnām ģimenēm, kas ieguvušas trūcīgās personas statusu, tādējādi nonākot sociālās atstumtības riskam pakļautās personas statusā, kurām nepieciešams izveidot sociālās rehabilitācijas programmu un to ieviest, sniedzot diennakts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu, vienlaicīgi nodrošinot arī personu medicīnisko aprūpi.

Projekta ieviešanas laiks: 2011.gada 1.aprīlis – 2013.gada 31.martam

Galvenās projekta aktivitātes:

  • projekta mērķa grupas sociālā rehabilitācija, nodrošinot sociālo rehabilitāciju un veicot nepieciešamo sociālo un medicīnisko aprūpi, t.sk. ginekologa, pediatra, psihologa, medicīnas māsas, sociālās aprūpes speciālista un sociālā darbinieka konsultācijas un uzraudzību. Kopējais uzturēšanās ilgums Jauno māmiņu mājā ir 10-12 mēneši, kuru laikā speciālisti veiks ne tikai jauno un topošo māmiņu aprūpi, bet arī katra individuālo vajadzību novērtēšanu, nodrošinot individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi un īstenošanu, kas sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona administrāciju, pašvaldībām un uzņēmumiem ietvers individuālus piedāvājumus katras jaunās vai topošās māmiņas integrācijai sabiedrībā un darba tirgū pēc uzturēšanās beigām Jauno māmiņu mājā.
  • sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde gados jaunu, t.sk. nepilngadīgu grūtnieču un jauno māmiņu kopā ar bērnu (zīdaini) sociālajai rehabilitācijai un integrācijai sabiedrībā.
  • sociālās aprūpes infrastruktūras izveide, veicot telpu kosmētisko remontu un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu (veļas mašīnu un veļas žāvētāju, kas nepieciešami Jauno māmiņu mājas sanitāro apstākļu nodrošināšanai), kā arī mēbeles (bērnu gultiņas un zīdaiņu pārtinamos galdus).

Informācija par projektu internetā šeit.