Pārlekt uz galveno saturu

Projekta „Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām” apraksts

Projekta „Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām” apraksts

Projekta īstenotājs: valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””. Projekta partneri:

 • LR Veselības ministrija;
 • Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība;
 • Rīgas Stradiņa universitāte.

Projekta specifiskais mērķis ir nacionālā līmenī veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un uzlabot šo bērnu un viņu ģimeņu dzīves kvalitāti, izveidojot daudzfunkcionālu atbalsta centru, kur bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes varēs saņemt vienuviet gan profesionālus, katra klienta vajadzībām atbilstošus sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, gan informāciju par citiem būtiskiem jautājumiem – par katra konkrētā bērna vajadzībām atbilstošu veselības, rehabilitācijas, sociālo un izglītības pakalpojumu pieejamību vistuvāk viņa dzīves vietai.

Projektam ir divas mērķa grupas:

 • Tiešā mērķa grupa: bērni ar īpašām vajadzībām – attīstības riska bērni un bērni ar dažādiem fiziskās, garīgās un sociālās attīstības traucējumiem un saslimšanām no visiem Latvijas reģioniem; viņu vecāki un saskarsmes personas.
 • Netiešā mērķa grupa: bērnu aprūpē strādājošie speciālisti – NRC ”Vaivari” esošie un projekta ietvaros piesaistītie speciālisti, kā arī bērnu veselības (t.sk. rehabilitācijas), sociālās aprūpes un izglītības speciālisti (t.sk. pedagogi).

Mērķa realizēšanai paredzēts izveidot nacionālas nozīmes daudzfunkcionālu bērnu attīstības un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām, kurā būs plaša spektra funkcionālās novērtēšanas un rehabilitācijas nodaļa (nodrošina pakalpojumus apmēram 1500 bērniem gadā) un optimāla stacionāra nodaļa (nodrošina pakalpojumus apmēram 1500 bērniem gadā) ar kvalificētu speciālistu multiprofesionālu komandu, kuras sastāvā ir ārsts rehabilitologs, bērnu neirologs, medicīnas māsa, fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, agrīnās attīstības logopēds, psihologs, sociālais darbinieks/pedagogs, mūzikas terapeits, mākslas terapeits, Montesori pedagogs u.c. Šī komanda nodrošinās jaunu metožu un tehnoloģiju ieviešanu bērnu veselības stāvokļa un attīstības izvērtēšanā, kā arī medicīniskajā un sociālajā rehabilitācijā, izveidojot atbilstoši aprīkotus plaša spektra funkcionālos kabinetus darbam ar bērniem un viņu vecākiem un/vai aprūpes personām.

Projektā īstenotās un plānotās aktivitātes:

 1. Projekta vadība un uzraudzība.
 2. Daudzfunkcionālā atbalsta centra Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām (Centra) darbības programmas un vadlīniju bērnu agrīnās funkcionēšanas novērtēšanai (vadlīniju) izstrāde.
 3. Centra darbībai nepieciešamās informācijas iegūšana.
 4. Centra speciālistu apmācības.
 5. Tālākizglītības kursu sagatavošana rehabilitologiem un citu resoru speciālistiem.
 6. Tehniskā projekta izstrāde telpu rekonstrukcijai Centra Funkcionālās novērtēšanas un terapijas nodaļas, kā arī Stacionārās nodaļas izveidošanai.
 7. Centra Funkcionālās novērtēšanas un terapijas nodaļas izveide.
 8. Centra Stacionārās nodaļas izveide.
 9. Centra darbības pilotprojekts, t.sk., darbības efektivitātes novērtēšana.

Projektu plānots ieviest līdz 2011. gada aprīlim.
Kopējais budžets: 764 699,00 EUR, t.sk. 85% EEZ/NFI finansējums – 649 995,00 EUR un 15% NRC „Vaivari” līdzfinansējums – 114 705,00 EUR.
Kontaktinformācija:
Tālr.: + 371 67147280
E-pasts: eezprojekts@nrc.lv