Pārlekt uz galveno saturu

Sep. 25.2009. | NRC „Vaivari” īstenotā EEZ projekta ietvaros apmācīs 216 speciālistu visā Latvijā

Sep. 25.2009. | NRC „Vaivari” īstenotā EEZ projekta ietvaros apmācīs 216 speciālistu visā Latvijā

Nacionālā rehabilitācijas centra (NRC) „Vaivari” īstenotā Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) finanšu instrumenta finansētā projekta „Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām” ietvaros tiks apmācīti vismaz 216 speciālisti visā Latvijā. Tā šodien, projektam veltītajā seminārā pastāstīja projekta vadītājs Ansis Grantiņš.

Jau ziņots, ka NRC „Vaivari” ir sākta EEZ finanšu instrumenta finansēta projekta īstenošana, kura ietvaros tiks izveidots daudzfunkcionāls atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām. Speciālistus – rehabilitologus, ģimenes ārstus, skolu pedagogus, sociālos darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus speciālistus centrs nodrošinās ar metodiskajām vadlīnijām darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

Projekta ietvaros izstrādājamo vadlīniju mērķis būs radīt instrumentu agrīnai (ap gadu, 6 – 18 mēneši) Latvijas bērnu funkcionēšanas attīstības traucējumu identifikācijai ģimenes ārstu, pediatru u.c. speciālistu praksē. Tās būs plāns bērna vecākiem, ģimenes ārstam vai pediatram, skolotājiem, pašvaldību sociālajiem dienestiem u.c. un nodrošinās individuālu rehabilitācijas plānu izstrādi noteiktu bērna attīstības etapu mērķu sasniegšanai – pašaprūpes nodrošināšanai, skolas gaitu uzsākšanai ar vienaudžiem u.c.

Gan projekta laikā, gan pēc tam atbalsta centrs NRC „Vaivari” nodrošinās tālākizglītības programmas realizāciju, un tas būs nacionālas nozīmes kompetences centru visiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

Jaunveidojamais centrs būs ne tikai rehabilitācijas institūcija, bet zināmā mērā vienas pieturas aģentūra, kurā vecāki varēs vienuviet saņemt profesionālu informāciju par bērnam ar īpašām vajadzībām nepieciešamo un iespējami tuvu dzīvesvietai pieejamo veselības aprūpi, rehabilitāciju, sociālo aprūpi un izglītību. Centrā tiks ierīkotas divas nodaļas – plaša spektra funkcionālās novērtēšanas un rehabilitācijas nodaļa un optimāla stacionāra nodaļa, kurās dienā vidēji 50 bērni ar īpašām vajadzībām un viņu vecāki varēs saņemt konsultācijas ambulatori rehabilitācijas pakalpojumu stacionārā.

Šodien, 25. septembrī NRC „Vaivari” notika seminārs par rehabilitāciju pediatrijā un atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām skolas gaitu nodrošināšanai kopā ar vienaudžiem, kurā plašāk tika prezentēts NRC „Vaivari” uzsāktais projekts par daudzfunkcionāla atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām izveidi.

Seminārā prof., NRC „Vaivari” valdes loceklis Aivars Vētra, Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedras docente Anita Vētra, Vaivaru pamatskolas direktore Inese Kārkliņa un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO projektu vadītāja Inga Šķestere kopā ar vairāk nekā 80 dažādu veselības un izglītības jomas pārstāvjiem diskutēja par invaliditātes cēloņiem, riska faktoriem un profilaksi; agrīnas bērnu rehabilitācijas vadlīniju izstrādes nepieciešamību Latvijā; izglītības sistēmu Latvijā un pasaulē, jaunākajām tendencēm iekļaujošā izglītībā; likumdošanas un normatīvo aktu problemātiku bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības kontekstā; kā arī par bērna ar attīstības traucējumiem ģimenes lomu rehabilitācijas procesā.

Projekts tiek īstenots, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējumu, tā kopējās izmaksas – 764 700 eiro, no tiem – 114 705 eiro NRC „Vaivari” un Latvijas partneru līdzfinansējums. Projekta partneri ir LR Veselības ministrija, Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība un Rīgas Stradiņa universitāte. Projektu plānots ieviest līdz 2011. gada aprīlim.