Pārlekt uz galveno saturu

Starpperiodu pārskati

 Paziņojums par valdes atbildību 2023. 9. mēn.

 Starpperiodu finanšu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

 Paziņojums par valdes atbildību 2023. gada 6. mēn.

 Operatīvā bilance 2023. gads 2. cetruksnis

 Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2023

 Operatīvais pārskats par 2023. gada 3. mēnēsiem

 Paziņojums par valdes atbildību 2022. 12. mēn.

 Operatīvā bilance 2022. gads 4. cetruksnis

 Paziņojums par valdes atbildību 2022. 9. mēn.

 Operatīvā bilance 2022. gads 3. cetruksnis

 Paziņojums par valdes atbildību 2022. 6.mēn.

 Operatīvā bilance 2022. gads 2. cetruksnis

 Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2022

 Operatīvais pārskats par 2022. gada 3 mēnēsiem

 Paziņojums par valdes atbildību 31.12.2021

 Operatīvais pārskats par 2021. gada 12 mēnešiem

 Starpperiodu vadības ziņojums (2021. gada 6 mēneši)

 Starpperiodu vadības ziņojums (2021. gada 9 mēneši)

 Paziņojums par valdes atbildību 30.09.2021

 Operatīvais pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem

 Paziņojums par valdes atbildību 30.06.2021

 Operatīvais pārskats par 2021. gada 1. pusgadu

 Starpperiodu vadības ziņojums (2021. gada 3 mēneši)

 Starpperiodu vadības ziņojums (2020. gada 12 mēneši)

 Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2021

 Operatīvais pārskats par 2021. gada 1. ceturksni

 Paziņojums par valdes atbildību 31.12.2020

 Operatīvais pārskats par 2020. gada 12. mēnešiem

 Paziņojums par valdes atbildību 30.09.2020

 Operatīvais pārskats par 2020. gada 9. mēnešiem

 Paziņojums par valdes atbildību 30.06.2020

 Operatīvais pārskats par 2020. gada 6. mēnešiem

 Starpperiodu ziņojums par 2020. gada 1. pusgadu

 Starpperiodu ziņojums par 2020. gada 1. ceturksni

 Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2020

 Operatīvais pārskats par 2020. gada 1. ceturksni

 Starpperiodu pārskats par 2019. gadu

 Starpperiodu ziņojums 2019. gada 4. ceturksni

 Paziņojums par valdes atbildību 31.12.2019

 Paziņojums par valdes atbildību 30.09.2019

 Paziņojums par valdes atbildību 30.06.2019

 Operatīvais pārskats par 2019. gada 6. mēnešiem

 Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2019

 Operatīvais pārskats par 2019. gada 1. ceturksni

 Paziņojums par valdes atbildību 30.04.2019

 Operatīvais pārskats par 2018. gadu

 Paziņojums par valdes atbildību 31.12.2018

 Operatīvais pārskats par 2018. gada 9. mēnešiem

 Paziņojums par valdes atbildību 30.09.2018

 Operatīvais pārskats par 2018. gada 1. pusgadu

 Paziņojums par valdes atbildību 30.06.2018

 Operatīvais pārskats par 2018. gada 1. ceturksni

 Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2018

 Operatīvais pārskats par 2017. gadu

 Paziņojums par valdes atbildību 31.12.2017

Paziņojums par valdes atbildību 30.09.2017

Starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada 9. mēnešiem

Paziņojums par valdes atbildību 30.06.2017

Starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada 1. pusgadu

Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2017

Starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada 1. ceturksni

Starpperiodu pārskats par periodu līdz 2016. gada 31. decembrim

Naudas plūsmas pārskats

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Paziņojums par valdes atbildību

Operatīvie finanšu dati uz 31.12.2016

Operatīvie finanšu dati uz 30.09.2016

Operatīvie finanšu dati uz 30.06.2016

Operatīvie finanšu dati uz 31.03.2016