Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei

2022. gada 28. jūnijs

2022. gada 2. ceturksnī Vaivaru NRC ERAF SAM 9.3.1.2. projekts realizējis vairākas darbības, kas vērstas uz funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijai nepieciešamā aprīkojuma iegādi un noslēgto līgumsaistību izpildi.

2022.gada 2. ceturksnī Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments kā Revīzijas iestāde veica projekta VSIA NRC “Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei realizēto un maksājumu pieprasījumos iekļauto izdevumu pamatotības revīziju. Tā kā pārbaudāmajos maksājuma pieprasījumos bija iekļauts liels darījumu skaits, tika piemērota apakšizlase. Visi pārbaudāmajos maksājuma pieprasījumos iekļautie izdevumi tika sadalīti 2 apakškopās (kas sastāv no viendabīgiem maksājumiem). Kopā tika pārbaudītas 30 vienības un 93,06% no izdevumiem. Revīzijas ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība atbilstoši Regulas (ES) Nr.480/2014 27.panta 2.punkta prasībām, ka pārbaudītā projekta ietvaros veiktie un maksājuma pieprasījumos iekļautie deklarētie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no ERAF saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Informāciju sagatavoja
A. Pavlins,
Projekta vadītājs