Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei

2022. gada 27. septembris

2022. gada 3. ceturksnī Vaivaru NRC SAM 9.3.1.2. ERAF projekts realizējis darbības, kas vērstas uz funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijai nepieciešamā aprīkojuma iegādi un noslēgto līgumsaistību izpildi.

2022.gada 3. ceturksnī tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, izveidots tehnisko palīglīdzekļu testēšanas āra celiņš, kas 2022. gada 26. septembrī tika nodots ekspluatācijā.

Turpinājās FNL darbības nodrošināšanai nepieciešamo instrumentu, ierīču un tehnoloģiju iepirkumi un piegādes, SIA Meditec veica funkcionēšanas novērtēšanas informācijas sistēmas (datu bāzes) precizēšanu un papildināšanu.

Informāciju sagatavoja
A. Pavlins,
Projekta vadītājs