Pārlekt uz galveno saturu
Palīgtehnoloģiju diena

4. jūnijs - Pasaules palīgtehnoloģiju diena

Šogad  4.jūnijā pirmo reizi tiek atzīmēta Pasaules palīgtehnoloģiju diena (World Day for Assistive Technology), kuras mērķis ir plašāk runāt par palīgtehnoloģiju un tajā skaitā palīgierīču nozīmi cilvēku dzīvēs.

Lai saprastu tehnisko palīglīdzekļu nozīmi cilvēku dzīvēs, uz sarunu aicinājām Vitu Deičmani, kas ir Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra vadītājas vietniece.

Vita, kas ir tehniskie palīglīdzekļi un kāda ir to nozīme cilvēku dzīvē?

Tehniskie palīglīdzekļi ir dažāda veida ierīces, kas ir paredzētas personām ar funkcionēšanas traucējumiem, ikdienas dzīves atvieglošanai kā arī iesaistei sabiedriskajā dzīvē, gan mācībās skolā, gan arī darba vidē. Tie ir dažādi tehniskie palīglīdzekļi, gan rūpnieciski izgatavoti, gan individuāli izgatavoti, kuri nodrošina ierobežotu vai zaudētu funkcionēšanas spēju uzlabošanu personas dzīvē.

Kā iedalās tehniskie palīglīdzekļi?

Tehniskie palīglīdzekļi iedalās vairākās lielās grupās. Tie ir tehniskie palīglīdzekļi, kas nodrošina personas pārvietošanos, palīglīdzekļi, kas atvieglo ikdienas aktivitāšu veikšanu un pašaprūpi, alternatīvo komunikāciju, kā arī individuāli izgatavotie palīglīdzekļi - dažāda veida ortozes, kuras izgatavotas no cietiem un mīkstiem materiāliem, kā arī augšējo un apakšējo ekstremitāšu protēžu sistēmas un ortopēdiskie apavi.

Kāds ir process, lai nodrošinātu, ka klienti saņem sev atbilstošus tehniskos palīglīdzekļus un nepieciešamo apmācību to izmantošanā?

Lai saņemtu tehniskos palīglīdzekļus, ir nepieciešams vērsties pie ārstniecības personas - ārsta vai funkcionālā speciālista – ergoterapeita, fizioterapeita, tehniskā ortopēda vai audiologopēda, kurš izvērtē personas funkcionēšanas traucējumus, izvērtē konkrēta  tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību un pamatotību un, nepieciešamības gadījumā, izraksta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Pēc atzinuma saņemšanas ir jāvēršas pie mums – Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā, lai pieteiktos palīglīdzekļa saņemšanai atzinumam klāt pievienojot personas iesniegumu.

Izsniedzot tehniskos palīglīdzekļus, mūsu speciālisti apmāca, kā tos lietot un apkopt. Savukārt, ja tehniskie palīglīdzekļi tiek saņemti pie Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra pakalpojumu sniedzējiem, šo apmācību palīglīdzekļa lietošanā, apkopē un uzturēšanā apmāca pakalpojuma sniedzējs. Kā arī gadījumos, kad lietošanas laikā ir šaubas vai kādi jautājumi par attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa lietošanu, aicinām sazināties ar mums vai pakalpojuma sniedzēju un saņemt atbildi uz sevis interesējošo jautājumu.

Kādas ir visbiežākās problēmas un izaicinājumi, ar kurām saskaras klienti, meklējot piemērotus tehniskos palīglīdzekļus?

Brīdī, kad persona ir nonākusi tādā situācijā, kad ir nepieciešams tehniskais palīglīdzeklis, tas lielā mērā skar viņa funkcionēšanas spējas, piemēram, pārvietošanos. Un lielā mērā šis pārvietošanās spēju zudums vai samazinājums, kā arī spēja pilnvērtīgi iesaistīties ikdienas aktivitātēs ir saistīta ar vides barjerām, ar kurām personas saskaras visbiežāk pēc funkcionēšanas traucējumu iestāšanās. Kā arī situācijā, kad konkrēts tehniskais palīglīdzeklis ir nepieciešams akūtā kārtā - noteikti nozīmīgs ir gaidīšanas laiks tā saņemšanai, jo dažkārt palīglīdzeklis ir nepieciešams tagad un tūlīt, bet to nav iespējams saņemt tik īsā termiņā caur valsts organizētu sistēmu. Kā arī attīstoties tehnisko palīglīdzekļu klāstam pasaulē un, ņemot vērā to, ka Latvijā tirgus ir mazs, noteikti personas, kurām vajag tehnisko palīglīdzekli saskaras ar to, ka ne vienmēr valsts piešķirtais finansējums ir tādā apmērā, cik uz doto mirkli tehniskais palīglīdzeklis izmaksā iegādājoties to pašam. It īpaši, ja tehniskais palīglīdzeklis ir nepieciešams ar paaugstinātu funkcionalitāti.  

Kāda ir paredzamā tehnisko palīglīdzekļu attīstība nākotnē?

Tehnisko palīglīdzekļu klāsts attīstās ik gadu, gan Latvijā, gan pasaulē. Kā arī to funkcionalitāte vērsta uz spēju maksimāli nodrošināt personas neatkarību ikdienas aktivitāšu veikšanai. Paplašinās paaugstinātas funkcionalitātes tehniskie palīglīdzekļu klāsts, kuri dod daudz vairāk iespējas personām ar smagiem funkcionēšanas traucējumiem atgriezties sabiedriskā dzīvē, kā piemēru varu minēt alternatīvās komunikācijas tehniskos palīglīdzekļus, kuri šobrīd ir pieejami arī Latvijā. Tie ir ar acu skatienu vadāmi un dod iespēju personai, kurai nav spēju vai zudušas spējas komunicēt, sekot līdzi tam, kas notiek apkārt ar tehniskā palīglīdzekļa palīdzību. Ļoti strauji attīstās arī pārvietošanās un pozicionēšanas palīgierīces, piemēram, individuāli izgatavota sēdēšanas sistēma, kuru ir iespējams saņemt kombinācijā ar riteņkrēslu, kas dod iespēju personai, kura ir faktiski guļoša un nespēj sevi pozicionēt sēdus pozīcijā ratiņkrēslā, arī pavadīt laiku ārpus mājas un iesaistīties ikdienas aktivitātēs stabilā sēdus pozīcijā ar tehniskā palīglīdzekļa un asistenta palīdzību.

Varbūt ir kādi piemēri par to, kā tehniskie palīglīdzekļi ir palīdzējuši klientiem uzlabot viņu ikdienas dzīvi un neatkarību?

Noteikti tie ir palīglīdzekļi, kurus vada ar acu skatienu. Tas Latvijā ir jaunums, kas ir ienācis pēdējo divu gadu laikā. To pašu pozitīvo piemēru varu minēt par riteņkrēsla un individuāli izgatavotas sēdēšanas sistēmas lietošanas iespēju. Kopš 2022. gada ir būtiski paplašināts valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu saraksts, tajā iekļaujot paaugstinātas funkcionalitātes ortozes, kā reciprokās gaitas ortozes, ortozes no lamināta un pre-preg tehniskā u.c., kuras ne tikai uzlabo personas ikdienas dzīvi un neatkarību, bet ir devis iespēju šādas ortozes izgatavot ne tikai Igaunijā vai Vācijā, bet arī Latvijā līdzvērtīgā kvalitātē.