Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta publicitāte - 09.12.19

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” telpās SIA “NPP“ ģimenes ārsta praksē”

Projekta identifikācijas Nr.: Nr.9.3.2.0/19/A/089

                Īstenojot ERAF projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” telpās SIA “NPP“ ģimenes ārsta praksē” ir uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu  sniegšana VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” telpās.

Iegādātās medicīnas ierīces un  datortehnika ir uzlabojusi darbu SIA "NPP" ģimenes ārsta praksē. Gada laikā ir pieaudzis reģistrēto pacientu skaits ārsta praksē, kā arī uzlabotā  materiāli tehniskā bāze ļauj pacientiem justies komforti ārsta apmeklējuma laikā.  Ģimenes ārstei ir iespējas veikt kvalitatīvākus pirmreizējos izmeklējumus, piemēram ar  dermatoskopu, kas iepriekš netika piedāvāts. Iegādājoties nepieciešamās medicīnas ierīces, piem. bērnu izmeklēšanas galdu, ir padomāts par zīdaiņu un bērnu apskatēm. Iegādātā regulējamā medicīniskā kušete ļaus veikt pacientu izmeklēšanu ērtāku gan ārstam, gan pašam pacientam.

Projekta attiecināmās izmaksas 6 546,11 euro, kas tiek finansētas 85 % apmērā (5 564,19 euro)  no ERAF fonda, 9% apmērā (589,15 euro) no  valsts budžeta, NRC Vaivari sedz projekta izdevumu daļa 6% apmērā – 392,77 euro.