Pārlekt uz galveno saturu

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" telpās SIA "NPP" ģimenes ārsta praksē

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” telpās SIA NPP ģimenes ārsta praksē”

Projekta identifikācijas Nr.: Nr.9.3.2.0/19/A/089

2019. gada 8. augustā noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” par ERAF projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” telpās SIA “NPP“ ģimenes ārsta praksē” ieviešanu.

 Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” telpās, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA "NPP" ģimenes ārsta praksē. Saskaņā ar 2013. gada 14. oktobrī noslēgto nomas līgumu ar SIA "NPP" ir iznomātas telpas 27,29 kv.m platībā ģimenes ārsta prakses darbam. Projekta ietvaros ģimenes ārsta kvalitatīva darba nodrošināšanai tiks iegādāta datortehnika un medicīnas ierīces, kas paliks NRC Vaivari īpašumā.

Projekta kopējās izmaksas - 8 860,00 euro, Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85 % apmērā (6 800 euro)  no ERAF fonda,  9% apmērā  (720 euro) no  valsts budžeta. NRC Vaivari sedz sava projekta izdevumu daļa  6% apmērā - 480 euro, kā  arī projekta neattiecināmos izdevumus.

2019. gada 9. decembris