Pārlekt uz galveno saturu

Informācija baseina apmeklētājiem

Informējam, ka no 02.10. līdz 04.10. NRC Vaivari baseinā būs sanitārās dienas, baseins būs slēgts.

Hidroterapijas komlpekss pakalpojumus nodrošinās klientiem ar negartīvu Ag testu, klientu apkalpošanas nozīmētajos laikos.

Baseina apmeklējums darba dienās, brīvdienās un svētku dienās klientiem, t.sk. arī bērniem tiks nodrošināts klientu apkalpošanas nozīmētajos laikos.

Noteikumi baseina apmeklējumam:

  • Pirms baseina apmeklēšanas iepriekš jāreģistrējas uz konkrētu baseina apmeklējuma laiku hidroterapijas kompleksā, sazinoties pa tālruni 67147298 (no 8.00 līdz 19.00);
  • Bērni līdz 14 gadu vecumam baseinu var apmeklēt tikai vecāku, likumiskā aizbildņa vai pilnvarotās personas (vienam pavadonim - viens bērns) klātbūtnē un bērnam jāatrodas šo personu stingrā uzraudzībā. Šīs personas uzņemas atbildību par bērnu, viņa uzvedību, kā arī baseina noteikumu ievērošanu; 
  • Ienākot hidroterapijas kompleksā, klientiem jalieto sejas maska un jāievēro 2 metru distance;
  • Virsdrēbes un ielas apavus (ieliekot atsevišķā maisiņā) jānodod garderobē, hidroterapijas kompleksā ienākt tikai maiņas apavos;
  • Jāņem līdzi sava peldcepure un peldēšanas inventārs;
  • Kopējais uzturēšanās laiks baseina ģērbtuvēs un dušās nedrīkst pārsniegt 30 minūtes (līdz 15 minūtēm pirms baseina apmeklējuma un līdz 15 minūtēm pēc baseina apmeklējuma);
  • Hidroterapijas kompleksā nedrīkst ienest pārtikas produktus.

NRC "Vaivari" baseins ir atvērts arī brīvdienās un svētku dienās. Baseinu var apmeklēt, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67147298.

Ierodoties NRC Vaivari pakalpojuma saņemšanai, pacientiem līdzi jābūt sejas maskai, kuru lieto konsultācijas vai nodarbības laikā. Sejas maskas un bahilas iespējams iegādāties 1. stāva veikalā pie ieejas.

Aicinām mūsu pacientus un klientus būt saprotošiem pret  centrā ieviestajiem distancēšanās un citiem COVID-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumiem.