Pārlekt uz galveno saturu

Projekts “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” pieredzes apmaiņa ar Ukrainas slimnīcām rehabilitācijas programmu ieviešanā pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām“ (granta Nr. LV-51)

Ārlietu ministrija ir atbalstījusi NRC Vaivari projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” pieredzes apmaiņa ar Ukrainas slimnīcām rehabilitācijas programmu ieviešanā pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām“ (granta Nr. LV-51) īstenošanu. Projekta budžets 89 350 EUR, projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2023. gada oktobra beigām.

Projekta mērķis ir sadarbība un pieredzes apmaiņa ar četrām Ukrainas ārstniecības iestādēm, palīdzot ieviest rehabilitācijas programmas no Krievijas militāras agresijas cietušiem pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijas un informējot par tehnisko pamatlīdzekļu aprites sistēmas izveidi.

 Projekta sadarbības partneri Ukrainā :

  • Borispoles  primārās medicīniskās un sanitārās palīdzības centrs
  • Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Ļvovas teritoriālā medicīnas savienība "Multidisciplinārā klīniskā neatliekamās un intensīvās aprūpes slimnīca""
  • Dņepras pašvaldības daudznozaru slimnīca Nr.4
  • Vinnicas Valsts eksperimentālais protezēšanas un ortopēdijas uzņēmums

Šauti un dragāti ievainojumi, galvas smadzeņu traumas, multipli ķermeņa ievainojumi pēc sprādzieniem – tās visas ir kara izraisītas traumas, pēc kurām ir nepieciešamas specializētas rehabilitācijas programmas. Specializēta multidisciplināra pieeja rehabilitācijai ir īpaši nepieciešama pacientiem pēc roku vai kāju amputācijas. Redzot mūsu iespējas un varēšanu, Ukrainas kolēģi jau iepriekš bija izteikuši vēlēšanos apgūt “Vaivaru” pieredzi un specifiskas zināšanas par darba organizāciju.

NRC “Vaivari” ar pacientiem, kuri guvuši militārās traumas, strādāja arī pēc 2014. gadā  sāktās karadarbība Donbasā. Tagad Latvijas rehabilitācijas speciālistiem būs iespēja dalīties zināšanās un pieredzē ar kolēģiem kara cietušajā valstī par to, kā pacientus sagatavot protezēšanai un mācīt dzīvot jaunajā realitātē pēc ekstremitāšu amputācijām.

Plānots, ka projekta ietvaros Latvijas multiprofesionālās komandas speciālisti ne tikai attālināti un klātienē konsultēs Ukrainas rehabilitācijas speciālistus, iegūs pieredzi, kā arī klātienē organizēs pieredzes apmaiņas vizītes. Konsultācijas būs par multifunkcionālas rehabilitācijas komandas izveidi un iesaisti/nozīmi rehabilitācijas nodrošināšanā pacientiem pēc kara traumām, amputācijām, par tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmas izstrādi Ukrainā, par sistēmas izveidi kara veterānu rehabilitācijai ārzemēs, tajā skaitā protezēšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

Ukrainas mediķu lietošanai tiks izstrādāts īpaši informatīvie materiāli, kas tiks tulkoti ukraiņu valodā, drukāti un nosūtīti uz Ukrainas ārstniecības iestādēm.

Projekta ietvaros tiks iegādāti materiāli, kas Ukrainas slimnīcām nepieciešami protēžu un ortožu izgatavošanai.

Projekta sadarbības partneri jau agrāk izteica vēlēšanos apgūt NRC Vaivari pieredzi  un iegūt zināšanas par nepieciešamo dokumentāciju, speciālistu kvalifikāciju, multifunkcionālās komandas sastāvu, darbu un medicīnas aprīkojumu. NRC Vaivari piedāvātās rehabilitācijas iespējas ir daudzpusīgas un modernas, līdztekus augstai speciālistu profesionalitātei, centrā ir pieejamas arī jaunākās tehnoloģijas, tai skaitā rehabilitācijas robottehnoloģijas, kuru klāsts ir viens no plašākajiem Baltijā. Ieviešot visus nepieciešamos nosacījumus, perspektīvi Ukrainas ārstniecības iestādes varēs iegūt starptautisko Eiropas Medicīnas specialitāšu apvienības Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas (UEMS PRM) sekcijas akreditāciju Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas programmai pacientiem pēc apakšējo ekstremitāšu amputācijas. Šāda veida akreditētā programma, kurā cieši sasaistīti rehabilitācijas un protezēšanas etapi, lai cilvēks pēc amputācijas varētu staigāt. Iegūtais starptautiskais sertifikāts apliecina rehabilitācijas programmas atbilstību Eiropas Savienības valstu līmenim.