Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide - 2019. gada 26. marts

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.1.2/16/I/001

2018. gada 18. decembrī Labklājības ministrijas izveidotā Uzraudzības padome pieņēma lēmumu uzsākt īstenot 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide” noteiktās atbalstāmās darbības, kuras saistītas ar ēku pārbūvi un atjaunošanu, teritorijas labiekārtošanu, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) iegādi un datu bāzes izveidi.

Realizējot projekta pieteikumā noteiktās darbības VSIA NRC Vaivari 2019. gada 20. februārī noslēdza telpu nomas līgumu ar VSIA Šampētera nams. Līgums paredz izmantot iznomātās telpas funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas izveidei. Projekta iepirkumu komisija 2019. gada 1. martā apstiprināja iepirkumu “Apliecinājuma kartes izstrāde telpu vienkāršotās atjaunošanas darbiem Ventspils ielā 53, Rīgā un būvdarbu autoruzraudzība”. Iepirkuma tehniskā specifikācija satur nomas līgumā noteikto telpu pārbūvi. Pretendentu pieteikumu iesniegšana beigusies, kopumā saņemti septiņi pieteikumi, notiek to vērtēšanas process saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Informāciju sagatavoja
A. Pavlins
Projekta vadītājs