Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēts projekts:

„VSIA NRC „Vaivari”
infrastruktūras attīstība funkcionēšanas
novērtēšanas sistēmas izveidei”

 

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.1.2/16/I/001

Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 9.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākums “„VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” 

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2016. gada 19.jūlijā noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei” īstenošanu un uzsākta projekta ieviešana. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra lēmumu par Grozījumiem 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600, mainīts projekta nosaukums uz „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei”.

Projekta mērķis ir attīstīt īpašu infrastruktūru – Funkcionēšanas laboratoriju cilvēka objektīvas funkcionēšanas novērtēšanai. 

Projekta īstenošanu nosaka 2015. gada 20. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 600 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” .

Projekta plānotais ilgums ir 77 mēneši.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 2 486 091 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2 113 177 euro un valsts budžeta finansējums – 372 914 euro. 

Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” realizē Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēta projektu „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei”. Pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020. publicitātes vadlīniju 4.2.5. punkta un NRC “Vaivari” projekta pieteikumu 5. sadaļas prasībām tīmekļa vietnē tiek ievietota aktualizēta informācija par projekta realizācijas gaitu:

2023. gada 29. decembris

2023. gada 24. novembris

2023. gada 27. septembris

2023. gada 22. jūnijs

2023. gada 31. marts

2022. gada 13. decembris

2022. gada 27. septembris

2022. gada 28. jūnijs

2022. gada 29. marts

2021. gada 13. decembris

2021. gada 13. septembris

2021. gada 30. aprīlis

2021. gada 11. marts

2020. gada 21. decembris

2020. gada 30. septembris

2020. gada 30. jūnijs

2020. gada 31. marts

2019. gada 17. decembris

2019. gada 17. septembris

2019. gada 3. jūnijs

2019. gada 26. marts

2018. gada 19. decembris

2018. gada 12. septembris

2018. gada 15. maijs

2018. gada 29. marts

2017. gada 18. decembris

2017. gada 19. septembris

2017. gada 19. jūlijs

2017. gada 20. jūnijs

2017. gada 29. marts

2016. gada 29. decembris

 

Funkcionēšanas novērtēšanas IS